מקאם שייח כאמל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח כאמל