סניריא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סניריא

להצגת כל הדוחות ממקום זה

כפר בנפת קלקיליה.כ-3800 תושבים. אדמות הכפר הגיעו עד כפר קאסם. תחת שלטון ירדן הקימו כמה מן החמולות את עזון עתמה ובית אמין. גדר ההפרדה שהוקמה ב-2003 ביתרה את השטח שבין הכפרים, חסמה את הכביש לכפר מסחה שמדרומו והשאירה 60% מאדמותיו בצד הישראלי. הכפר סובל מהשפכים של ההתנחלות עץ אפרים הזורמים לכרמי הזיתים שלו.