קבלאן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קבלאן

להצגת כל הדוחות ממקום זה

קבלאן עיר בת כ-8000 תושבים בנפת שכם מדרום לצומת תפוח.
רוב התושבים עובדים בעיר, במסחר, בשירותים ובחקלאות...  ויש גם בעלי אישורי עבודה בישראל.
העיר סובלת מבעיית מיםinfo-icon קשה, בשל הכמות המועטה שישראל ממקצה אין למשאבות אפשרות לשרת בו זמנית את כל הישוב הבנוי על גבעה, וכל אזור מקבל מים רק מספר ימים בשבוע.  
הגידול העיקרי: עצי זית. לתושבים לא ניתן להגיע אל חלק מ-150,000 ד' שברשותם בגלל התנכלויות של מתנחלים מרחלים ומעלי.

מעודכן לפברואר 2021