שתקנו לכיבוש קיבלנו דיקטטורה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שתקנו לכיבוש קיבלנו דיקטטורה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
שישי, 8 ספטמבר, 2023
ממה מתעלמת המחאה נגד ההפיכה המשטרית?

העוול מתמשך ברחבי הגדה כבר שנים רבות של אלימות ושל נישול. אבל בשנה האחרונה מתקיים סיפוח מואץ, שרשרת פרעות, חלקן פעולות נקמה על פיגועים, המופנות נגד כפרים חפים מפשע, ובייחוד כאלה שיש להם אדמות חקלאיות שהמתנחלים רוצים לגזול או כלפי מאהלים דלים של רועים פלסטינים.

את הפרובוקציות ושפיכות הדמים יוזמים המתנחלים, והתוכנית הסדורה מגיעה מן הממשלה. המתנחלים מגיעים ממאחזים בלתי חוקיים ומחוות צאן אל אדמות הכפרים והמאהלים, משחיתים את עצי הזית והיבול, שורפים שדות, מכוניות ובתים, מכים, פוצעים והורגים בעלי חיים. כאשר הפלסטינים משיבים ביידוי אבנים, המתנחלים מגיבים בנשק חם – ואז טוענים להגנה עצמית. כל זה נעשה בחסות הצבא, שתומך ומגן על הפורעים ועוצר את הנפגעים. מספר הפלסטינים  )זאת על פי נתוני האו"ם(.[עט1]  אי אפשר שלא להבחין שסיסמאות הנאצה של המתנחלים מופיעות עתה בלוח המשימות הדחופות של ממשלת הימין הקיצוני - להרחיב את ההתנחלויות, לצמצם את האוכלוסייה הפלסטינית על ידי גירושה, ולספח מקסימום שטח .  

לפשעים אלה שותפים כל אזרחי המדינה, שצועקים ב ו ש ה  ו ד מ ו ק ר ט י ה, בלי להתייחס לכיבוש המשתולל ומתרחב. כך גוברת ההסכמה שבשתיקה לקיומו במרחב הציבורי, הוא מתעצם ודוהר לעבר האופק של סכסוך מדמם לנצח והרס מדינת ישראל הדמוקרטית.


 [עט1]להוסיף את המספרים מדוח אוצ'ה

מחאת מחסום ווטש בכל הארץ – שתקנו לכיבוש קיבלנו דיקטטורה!
Photo: 
מחסום ווטש ושמואליק גרנשטיין