| Page 1687 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מה תמצאו באלפי הדוחות?

מה קורה שם, במרחק נגיעה?
עד היום כ -30,000 דוחות העלנו לאתר וכולם מספרים על חייהם של כ 2.5 מיליון פלסטינים תחת המשטר הצבאי של הכיבוש הישראלי  בגדה, על קשיי היום יום שלהם, על המאבקים לשרוד בתוך מגבלות קשות, שמחמירות מיום ליום. אלה דוחות ממקור ראשון – עדויות על החיים ברחבי השטחים הכבושים, אשר רובן המכריע לא פורסמו בתקשורת.

הקלידו בתיבת החיפוש בכותרת מילה, שם, מושג  או מקום (צירוף מילים יש להכניס בגרשיים)
תוכלו גם למקד ולסנן את תוצאות החיפוש על פי מקום, תאריכים, או תיוג.

כל הדוחות לפניכם, כאן ברשימה כרונולוגית

תאריך כותרת מספר רציף
ה', 05.02.2004 רק פועלים חקלאיים מורשים לעבור בתרקומיא 170
ה', 05.02.2004 תנועה בפישפש וחיילים אדיבים בקונטיינר 169
ה', 05.02.2004 משמרת בלי חריגות יתרות בקלנדיה 168
ה', 05.02.2004 סקירה מפורטת של מבנה ופעילות מת"ק שכם 167
ד', 04.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת) - פועלים וסוחרים 166
ד', 04.02.2004 מעבר ללא בעיות בתרקומיא 165
ד', 04.02.2004 קלנדיה -קרבות בין חיילים לילדים 164
ד', 04.02.2004 בג'וברה התנועה קולחת ובקלקיליה אין מחסום 163
ד', 04.02.2004 בית איבא: מעט תנועה 162
ד', 04.02.2004 אבו דיס (הפשפש) - עולם כמנהגו נוהג 161
ד', 04.02.2004 גסות רוח והשפלה בקונטיינר 160
ג', 03.02.2004 דרום הר חברון: התנהלות עוינת של הצבא 159
ג', 03.02.2004 משמרת בקר שקטה יחסית בג'וברה ובקלקיליה 158
ג', 03.02.2004 שקט ותנועה מעטה באבו דיס ובקונטיינר עקב החג והסגר על בית לחם 157
ג', 03.02.2004 ג'וברה: הוראות לבקורי קרובים מישראל בטולכרם. 156
ג', 03.02.2004 קלנדיה, דמעות של משפחה 155
ג', 03.02.2004 הגבלות גיל במעבר בית איבא ומחסום קלקיליה פתוח 154