בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 21.10.09, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עליה ש., אלינור ד., שרון ל. (דיווחה)
21/10/2009
|
אחה"צ

  14:50- צומת זעתרה:
ממערב למזרח נעלם המחסום, אין חיילים. המחסום מצפון לדרום מתפקד כסדרו. ממתינות כ- 20 מכוניות.

  14:56- מחסום חווארה:
כ- 13 רכבים ממתינים מכיוון שכם. נעשות בדיקות. שני רכבים מעוכביםinfo-icon בצד. כעבור רגע אחד מהם נוסע, ואילו השני שזו מונית עדיין מעוכבת. יש הרבה תיקים על גג המונית. נראה שכל רכב עוצרים בצד ופותחים את דלתותיו. כרגע גם את הרכבים הנכנסים בודקים.  נראה שרכבים שיוצאים משכם, את חלקם עוצרים על מנת לבדוק תעודת זהות ולתשאל וחלקם מעכבים בצד.
רכב אחד שרצה להכנס לשכם נאלץ להסתובב ולחזור כלעומת שבא, לא נתנו לו להכנס ולא ברור למה.
תור היוצאים משכם הולך וגדל.
אלינור מתקשרת למת"ק על-מנת לברר את פשר התור, הבדיקות והעיכובים, למרות שאנו יודעות את הסיבה מדיווחי משמרת הבוקר. במת"ק אמרו לה שיבררו ויחזרו אליה. לא תלינו בכך הרבה תקוות.
חייל ניגש אלינו ושואל למעשינו, אלינור מראה לו את התג ואומרת מחסוםווטש, הוא עונה "סבבה" והולך לו. כרגע נראה שהבדיקה בכניסה לשכם היא ראנדומלית.רוכל מתקרב אלינו ומבקש בגדים, פונה לעליה ומדבר איתה. החייל ניגש ואומר לו שהוא צריך להיות בצד השני. הפלסטיני מסביר שרק בא להגיד שלום. החייל אומר שזה בסדר אבל שיעבור לצד השני והולך ואחריו גם הרוכל. התור ביציאה מתמשך אך נראה שהמכוניות עוברות תוך זמן סביר של מספר דקות.

  15:30- מחסום בית פוריכ:
שלושה רכבים ביציאה משכם ואחד נכנס. הרכבים עוצרים לבדיקה קצרה. בינתיים עוד רכבים מגיעים מכיוון שכם. נראה שהבדיקה הפכה לראנדומלית. בדרכינו מבית פוריכ, קרוב לעוורטא, אנו רואות משאית צבאית עם זרוע צהובה מונחת עליה.
חמדאן אומר שיש שם איזה שביל שאולי רוצים לסגור.
 

 16:00- צומת זעתרה:כ- 30 רכבים מכיוון שכם. יש רכב אחד מעוכב בצד, לא ברור למה.