בית פוריכ, חווארה, עורטא, יום א' 28.2.10, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עדנה ל' ודיצה י' – רשמה
28/02/2010
|
בוקר
זעתרה
8.00

עמדת בידוק אחת ולפנינו מספר לא קטן של רכבים. אנו שואלים את החיילים על כך,
 אך לא היה צורך לחכות לתשובה. בדיוק אז נפתחה עוד עמדת בידוק.בדרכנו ספרנו 24 מכוניות שממתינות בתור, ובהמשך הדרך לחווארה תנועה ערה של כלי רכבבדרך למחסום.

עוורתא

8.15
אין משאיות. אנו נוסעות עד לעמדת החיילים שניצבים במחסום, מעוררות משום מהחשדות אצלם, והם מבקשים מאתנו תעודות זהות. אך מניחים לנו כשהעמדנו אותם על כך שאיןלהם שום סמכות לדרוש מאתנו הצגת תעודה.בעת היותנו במקום עברה שם משאית אחת.

בית פוריק

8.25
כל האיזכורים לצבא במקום ה"מסוכן" הזה הם מגדל התצפית ומיכל המים הצבאיים.המקום שומם. פה ושם מגיחה מכונית ועוברת במחסום מבלי להאיט.

חווארה
8.35
חיילים שאחראים על כניסת הרכבים לשכם מוצבים כעת ליד החניון (לשעבר),מלווים את כניסתנו לחניון במבטים עויינים למדי, אך לא מעירים לנו.מכונית אחת שיוצאת משכם נבדקת ביסודיות. כל דלתותיה ומכסה תא המטען פתוחים,עומדת שם עוד כ-5 ד' לאחר הגעתנו למקום. מכוניות אחרות, הן הנכנסות והן היוצאות משכם עוברות ללא בדיקה.

8.50
יצאנו מהמחסום לגשם שוטף, ממש מבול, והמשכנו הביתה.