בית פוריכ, חווארה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
דפנה שפיזמן, מרים שיש מדווחת
22/03/2011
|
בוקר

7.07 – חבלה,

הגענו  באיחור קל, האוטובוסים כבר עברו, כ-20 איש בשער היציאה מחבלה, המעבר איטי, המפקד במקום (מיחידת נחשון – כפיר) מספר שזה בגלל חוסר בממ"צ בודק הבוקר. כבר חודש ימים במחסום ולא פגש מחסום ווטש. התעניין במעשינו. סיפר על מחסום קטן, חקלאי  1231 – ח' עסלה שנפתח בחמש וחצי ולא ב-6.00 כמצויין, שער חקלאי קטן. סיפר גם על אירוע קטן שהיה בטרם בואנו, בגלל הלחץ על השער.

מול קדומים 2 רכבים צבאיים.

7.52 – צומת ג'ית, 2 חיילים , המעבר חסום לפלסטינים.

8.00 - מחסום ביציאה ליצהר אין מעבר לפלסטינים.

8.05 – חווארה פתוח, התנועה שוטפת, אין חיילים בכביש.

8.15 – עוורתא, מחסום גב אל אל גב סגור.

8.30 – בית פוריק

מחסום פעיל חיילים בודקים רנדומלית, מכונית עם אישה חולה קודמה. יחידת שקד, המפקד הסביר שהם פותחים מחסומי פתע פעם ביום לפחות.

 beit furic chackpoint

 

8.45 – עוורתא – עוצרinfo-icon מהבוקר,

חיילי משמר הגבול פרסו דוקרנים. אנחנו נכנסים למת"ק וגם שם סגור, יש מעט פלסטינים ממתינים לפתיחה ומספרים שהעוצר מ-6 בבוקר.  שיירה של מכוניות צבאיות ממוגנות בכל מיני תצורות יוצאת מעוורתא ונכנסת למת"ק.

9.00 – כניסה מערבית לעוורתא סגורה גם היא, במקום צוותי עיתונאים וצלמים, פלסטינים בשרות רשתות צרפתית וסינית, מחכים למידע והתרחשות. אישה קשישה מבקשת לעבור ומסורבת, בשקט בשקט מתרחקת מהמקום לתוך מטע סמוך ונעלמת לדרכה הביתה.

 awarta curfew

awarta women

9.40 – זעטרא, הפלא ופלא, מכוניות פלסטיניות עוברות חופשי, אותנו  מתשאלים...