קירה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
סאלי אן ורות בר זוהר
19/05/2014
|
בוקר
סאלי אן מפעילה את הנשים בתנועה והיא אהובה מאוד. הורגשה שמחתן לראותה ולקראת הפעילות.
הקבוצה חולקה לשתיים ובעוד חלקן עבדו בתנועה, עם חלקן השני עסקנו בחוקי הצבע. צבעי היסוד והצבעים המשלימים. הבאתי צבעים מכחולים ונייר מתאים למים וראינו את השפעת הצבעים זה על זה כשכל אחת ערבבה את הצבעים כרצונה. לאחר 3/4 שעה התחלפו הקבוצות.
לקראת מפגשנו בשבוע הבא הבאתי צילום של פוף שזור בפרחי צמר בעבודת קרושה וכמה פרחים לדוגמא ובררתי מי מהן תהיה מעוניינת בעבודות מסוג זה. שמחתי להתלהבותן. עליהן להביא מסרגה אחת וצמר לפעם הבאה.
בסביבות השעה 12.30 חזרנו עם נדים לראש העין ללא כל תקלה.