בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 17.12.07, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מיקי פ. מוריה פ. סנאית ג. ( מדווחת)
17/12/2007
|
בוקר

מרדא - המעבר פתוח, ביתא חסום בקוביות בטון ענקיות.

7.05 - צומת זעאתרה (תפוח)

בכביש המוביל מטול כארם כ-6-8 כלי רכב, נבדקים ומועברים במהירות, כולל אוטובוסים.

בכביש המוביל מחווארה:

בכל שהותנו שם - כ-20 דקות - היו בין 45-55 כלי רכב מכל הסוגים, בתור. מרבית הזמן פעלו שלושה מעברים במחסום והמכוניות נבדקו והועברו במהירות כולל אוטובוסים ( שנתבקשו לחנות לדקות אחדות במגרש החנייה). לעומת זאת, גברת פלסטינית קשישה כבת שבעים, שהיה לה רק פספורט שפג תוקפו בשנת 2000, לא הורשתה להמשיך בדרכה, בלי הוראה מפורשת מן המת“ק שתועבר דרך המפקדה הצבאית. הוראה כזו לא הגיעה מייד, למרות מאמצינו, ונהג המונית שבה הגיעה  החליט לחזור כלעומת שבא.

אין מכוניות צבאיות בדרך לביתא ואין מחסום בצומת בורין (יצהר). יש כלי עבודה כבדים רבים ומכונית צבאית השומרת עליהם ועבודות חפירה וישור  מסיביות בפינה של דרך חווארה וכביש בורין-יצהר.

7.50 - חווארה

תור של כ-20 -25 אנשים. אין מעוכביםinfo-icon. בדיקה בין 3-4 דקות לאדם בתור הרגיל, יותר מהיר בתור לנשים ומבוגרים.
יש כלב  שלא הופעל , ויש מכונית שיקוף שפעלה.   גם בדיקת המכוניות היוצאות הייתה ללא הכלב. ( רק מאוחר יותר). 
מגרש החנייה ריק למחצה.

8.10 - בית פוריכ

בתחילה אין כלל תור מכוניות, וגם תור האנשים עבר במהירות רבה.
אח"כ מופיע עדר כבשים עם רועה, ולאחריו עוד אחד, המבקשים לחצות את ”הכביש ליהודים", וכמעט כל החיילים היו מרותקים למחזה,  ולא עסקו בהעברת מכוניות. כך נצטבר תור של כ-7-8 מכוניות. כשעזבנו העברת המכוניות והאנשים חודשה בקצב סביר.

8.55 - עורטא

 
6-7 מכוניות ביציאה משכם, 2-3 בכניסה אליה. העברה מהירה של מכוניות. משיחה במקום נתברר שחלק מן הפלסטינים הנתפסים על ”הכביש ליהודים ”  מובאים גם לעורטא ומעוכבים שם לשעות אחדות כעונש.

9.15 - חווארה

אנשים רבים בתור,  מגרש החנייה מלא וצפוף. מוניות רבות ממתינות לנוסעים גם ביציאה משכם. העברת אנשים בשני התורים מתנהלת במהירות. שני נערים צעירים מעוכבים, ענישה כיוון שנתפסו עם "עגלות וחמור בנסיון לגנוב ברזלים “.  
מכונת השיקוף סגורה, הרכב מופעל לבדיקת המטענים בעגלות היד של הסבלים, שבהן מועברים חפצים של אנשים העוברים במחסום.

אשה באה זה יום שני לקבל תעודת זהות שלה שלא הוחזרה -לאחר בדיקה במחסום יומיים קודם לכן. המפקד ואיש המת “ק מסייעים לפענח  איך איפה  ומתי . לאחר שנתברר שהיא מצוייה במת”ק עורטא לקחנו אותה לשם, המתנו עד שהוחזרה לה  והשבנו את האשה לבנה שחיכה לה בחווארה. בתוך מציאות המחסום הקשה  ללא שינוי , החיילים, ובעיקר המפקד א., מנסים להיות מהירים, אדיבים ומסייעים. 

10.35 זעאתרה

בכביש מחווארה יש כ-17 מכוניות ,שני מסלולים פועלים . בכביש האחר אין מכוניות.