אסירים שקופים (המשך) - לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות - יוני 2007 - ספטמבר 2011 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אסירים שקופים (המשך) - לא יודעים מדוע ואין לאן לפנות - יוני 2007 - ספטמבר 2011