אסירים שקופים - פלסטינים מנועי שב"כ - אפריל 2007 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אסירים שקופים - פלסטינים מנועי שב"כ - אפריל 2007