גב אל גב | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

גב אל גב

העברת סחורות מגב משאית אחת לגב משאית שנייה, מרכב פלסטיני לרכב ישראלי, או מרכב פלסטיני שאין לו היתר מעבר לאזור מסוים, לרכב פלסטיני שיש לו היתר מעבר לאותו אזור.
ויש גם העברה ממשאית בצדו האחד של המחסום אל משאית בצדו השני. באופן כזה עוברים/מעבירים גם חולים מאמבולנס לאמבולנס. כמעט בכל מחסום אנשים צריכים לעבור כברת דרך ארוכה ברגל, מהרכב המסיע אותם אל המחסום, ומשם עד הרכב המסיע אותם הלאה מן המחסום.
נוהל זה מקשה במיוחד על חולים וקשישים ואנשים המטופלים בילדים.
המונח אינו משקף כלל את גודל העוול. לדוגמה אמבולנס שלוקח חולה בדחיפות מהגדה לבית חולים מבירושלים המזרחית, עוצרinfo-icon במחסום קלנדיה ומשם מעבירים את החולה לאמבולנס שבא מירושלים המזרחית. גם כשמדובר בהצלת נפשות לעולם אין מדלגים על הניירת והתיאומים והבדיקות, הזמן הפלסטיני לא נמדד.