אקומנים | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אקומנים

המתנדבים האקומנים (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) הם שליחי המועצה העולמית של הכנסיות הנוצריות אשר ייסדה ב 2002 תוכנית ליווי של מתנדבים מארצות המערב בפלסטין וישראל. מטרת הגוף הזה לנטר ולדווח על הפרות זכויות אדם והחוק הבינלאומי בגדה המערבית; לתמוך בפעילי שלום ישראלים ופלסטינים; לפעול להורדת מפלס האלימות באזורי החיכוך בין הצבא הישראלי הכובש לאוכלוסייה הפלסטינית הכבושה ולהביא לידיעת הציבור בעולם את הבעיות שהם נתקלים בהן בשטח. המתנדבים האקומנים מגיעים לשליחות בת מספר חודשים בירושלים ובכמה כפרים וערים בגדה; הם מגיעים בקביעות למחסומים כמו בית לחם וקלנדיה ועוד, שם הם רשאים לעמוד בצדו הפלסטיני של המחסום (שטח A שאליו ישראלים אינם מורשים להיכנס) ולעקוב אחרי התנהלות המחסום שם.