מחסום גשר חלחול | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום גשר חלחול

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מחסום גשר חלחול
התנועה בגשר זה, העובר מעל כביש 35, חופשית בדרך כלל מלבד בדיקות פתע של החיילים הנמצאים דרך קבע בפילבוקס (מגדל השמירה) המאויש 24 שעות ביממה.