נבי יונס | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נבי יונס