מחסום ברטעה הישן (חקלאי) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ברטעה הישן (חקלאי)