מחסום שבי שומרון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום שבי שומרון

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מחסום שבי שומרון
נמצא על כביש 60 (הכביש הראשי לצפון הגדה) וממול להתנחלות.
המחסום אסור למעבר פלסטינים מאז ההתנתקות מחבל עזה ומצפון השומרון.