ג'ינסאפוט | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'ינסאפוט

להצגת כל הדוחות ממקום זה

כפר בשטחיB ו-C שחלק גדול משטחי העיבוד שלו הוכרזו כשמורת טבע שבה אסור לעסוק בחקלאות או לבנות בתים וסככות לכבשים, ורבים ממטעי הזיתים שלו נמצאים מעבר למכשול ההפרדה. נוסף להריסות התכופות  ולפשיטות ליליות, מטעי הכפר מזדהמים משפכים כימיים מהתנחלות קרני שומרון הסמוכה.