מחסום בית אמין (1447), מחסום חבלה (1393)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
הרצליה א., נינה ס. (מדווחת)
01/05/2016
|
אחה"צ

שגרת כבוש שקטה עם קרן אור אחת

 

16.30 מחסום בית אמין 1447

קבוצת אנשים כבר מחכה בסככה כאשר יראו את הג'יפ הצבאי הקרב מיד יצאו ויסתדרו בחוץ בשורה מחכים שהחיילים יתארגנו ויתחילו לבדוק ולרשום אותם.

16.40 הג'יפ מגיע וב 16.45 החלה הבדיקה כמתוכנן, בין השאר עובר טרקטור עם נגרר ובו כ 10 גדיים בני כשלשה שבועות שכנראה בגרו מספיק כדי לעזוב את אימותיהם , נראה שהאימהות מורשות לשכון במרחב התפר. בגלל קשיי תקשורת לא הצלחנו לברר. עברו גם מספר נשים. חלק הגיעו למחסום ממטעיהם על ידי רכב פלסטיני המשמש כמונית בנוסף לכך הרכב נוסע למטע שלו שבו הוא עובד שהרי רובם צריכים לצעוד עוד קילומטרים מהמחסום חזרה למטעים מכיון שלא פותחים מחסומים הקרובים למטעים ומכריחים אנשים משלשה כפרים המרוחקים אחד מהשני (עזון עתמה, בית אמין, עזבת סלמאן) לעבור במחסום אחד.

ההתנהלות עוברת בשקט וב 17.10 החיילים נגשים לסגור השער.

אנו חוזרות למחסום אורנית לאורך  הגדר ופוגשות אדם מבוגר ההולך לשער שכבר נסגר. הסברנו לו זאת והוא נראה מאוד מודאג ואובד עצות. התמהמהנו בניסיון למצוא לו פתרון, הקפצנו אותו חלק מהדרך, ולבסוף בעזרת סיור  צבאי (מילואימניקים כמובן) קבל טרמפ לשער חבלה שבו עבר לאחר שהמ"צ הטיף לו מוסר.

הגענו למחסום חבלה ב 17.45. לשאלתנו את החילים האם הזקן שהלך ברגל הגיע?  התשובה הייתה   "אסור לנו לתת לכם אינפורמציה ואסור לנו לשתף פעולה עמכן"   כל זאת בטון מוכיח. דקה לאחר מכן הגיע הסיור הצבאי וידידנו המאחר ירד ממנו. אז יש חיילים ויש חיילים.

18.00 השער נסגר לאחר שכולם עברו.