בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 4.6.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
עדנה ק', דליה ו', ג'וני (אורח), נורית ו-ל (מדווחת)
04/06/2008
|
בוקר

07:20 צומת זעתרה-יצהרטור ארוך של מכוניות השתרך מצד מערב, אבל הבדיקות התנהלו במהירות יחסית, ובמהלך שהותנו הוא התקצר. בדיקות נערכו גם לכיוון דרום ומערב.

אוטובוס שהגיע למגרש, שהה במקום זמן קצר יחסית. נוסעיו לא התבקשו לרדת. הנהג קיבל חזרה את תעודותיהם וחילק להם – שינוי מרענן מהנוהל שנהוג במקום זה באשר לאוטובוסים.

צומת יצהר-בורין

ריק

07:50 מחסום בית פוריכ

על הכביש, סמוך לאיתמר, עדיין מצויים שברי זכוכית וכתמים, זכר למכונית פלסטינית שימים אחדים קודם לכן הגיעה לשם בטעות, נהגה נטש וברח ומתנחלים כילו במכוניתו את זעמם.8 כלי רכב בהמתנה במגרש החנייה. אין עיכובים מיוחדים. המחסום דליל כמו בדרך כלל בשעות הללו. מכיוון שכם עברה רק מכונית אחת במהלך שהותנו. תנועת הולכי הרגל מתעוררת אחרי השעה שמונה.

08:30 מחסום
חווארה
בבואנו הבחנו בקבוצה של 15-18 צעירים (רובם בני 17) מעוכביםinfo-icon בין הבטונדות של המחסום ושני חיילים שומרים עליהם בנשק מכוון ישירות אליהם. לשאלתנו במה המדובר נענינו תחילה בצורה גסה ע"י ז' מ.צ. גם ע. מהמת"ק, אותו איתרנו אח"כ, התחמק בתשובה שאינו יודע. לבסוף איתרנו את מפקד המחסום נ. והבנו שהם "מבוקשים לחקירה". החקירות התנהלו מאחורי הנקודה ההומניטארית. הצעירים נלקחו לשם אחד אחד, אחרי שהוציאו פעם נוספת את תחולת כיסיהם והרימו את חולצותיהם במחסום. פעם שנייה (למעשה שלישית, שכן כבר עברו את עמדות הבדיקה) טופלו באותו אופן ע"י חייל שעמד ליד הנקודה ההומניטארית והוביל אותם אל החדר הסגור. משך זמן החקירה הממוצע היה 11-15 דקות.
 
09:00 ביקשנו מהמפקד לא לכוון אליהם ישירות את הנשק, כמו כן לא לצעוק באיום כשהוא מחזיר את תעודות הזהות, ועוד - לא לבצע את הבדיקה הגופנית באופן כה בוטה לעיני כל, כולל נשים שעברו במסלול ההומניטארי. בקשותינו נענו. עוד הבהרנו באוזניו, אך גם בטלפון למוקד, שהעיכוב הקבוצתי יוצר מצב שהאחרונים ייאלצו להמתין 3 שעות, לאחר שכבר היו מעוכבים חצי שעה לפני בואנו. ניכר היה שגם הוא לא מאושר מהנטל הנוסף במחסום – לטפל במעוכבים הללו ולשמור עליהם. הם הועברו למכלאה, האיום בנשק עליהם הוסר, ומספרם קוצץ מעתה במהירות. חלקם שוחררו ללא חקירה. ביניהם היה אחד מבוגר יותר, נהג משאית מרמאללה, בעל אישור כניסה כדת וכדין. הוא פנה ביוזמתו למפקד המחסום וביקש התחשבות. תחילה לא הייתה כל היענות. כיוון שהיינו עדות לפנייתו, לקחנו את פרטיו, פנינו לנציג המת"ק ולמפקד ובנימוק שהאיש (נשוי) יפסיד כך יום עבודה. הם פעלו לקצר את עיכובו באורח מיידי.

09:30 צעיר שסרב לענות על שאלות ו/או לבצע משהו בעמדת הבדיקה, הובל לתא המעצר כעונש. שוב פנינו והזכרנו שאין לעכב למטרות ענישה. מפקד המחסום התרצה, והאיש שוחרר אחרי מחצית השעה.
באופן כללי היה יום עצבני ומתוח במחסום, והדבר ניכר בהתנהגות הבודקים, שהרימו קול מדי פעם ודחקו בעוברים. עם זאת, בתוך כל הקושי והמהומה יש לציין שמפקד המחסום פעל בשקט לבצע תיקונים בהיבט ההומניטארי. במסלולי הרכב לא ניכר לחץ.

10:15נותרו 3 מעוכבים מהקבוצה הנ"ל. גם המחסום עצמו החל להתרוקן. מספר העוברים הידלדל.

צומת זעתרה-תפוח – מכוניות ספורות ממתינות בתור לבדיקה.