תרומות אישיות להנצחה | מחסוםווטש

 

בהוקרה לזכרה של נעמי זהר ז״ל
ולאלי זהר יבדל״א
על הזדהות עם המאבק למען זכויות האדם 
ותרומה מתמשכת לפעילותנו

 

בהוקרה לתרומה שציוותה מעזבונה של נורה רש ז"ל
ולפעילותה החשובה לאורך השנים בארגוננו