עיון בתמונות | Page 291 | מחסוםווטש

עיון בתמונות

Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 31.10.06
Beit Iba checkpoint 31.10.06
31/10/2006 Photo: Nurit Wagner
31/10/2006
Photo: Nurit Wagner
Beit Iba checkpoint 31.10.06
Beit Iba checkpoint 31.10.06
31/10/2006 Photo: Nurit Wagner
Two MachsomWatch members trying to help people who cross the checkpoint
31/10/2006
Photo: Nurit Wagner
Beit Iba checkpoint 31.10.06
Beit Iba checkpoint 31.10.06
31/10/2006 Photo: Nurit Wagner
Young women crossing the checkpoint.
31/10/2006
Photo: Nurit Wagner
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
The car is detained and being checked.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
Passengers leaving the bus since they are required to cross through the checkpoint on foot.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
Checking vehicles.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
Checking vehicles.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
Approaching the checkpoint.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
They must leave the bus and cross through the checkpoint on foot.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
The checkpoint under construction.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
Vehicles crossing through the checkpoint.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
Checking UN car.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
A detainee kept isolated at the checkpoint.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
The checkpoint under construction.
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit Iba checkpoint 05.10.06
Beit Iba checkpoint 05.10.06
31/10/2006 Photo: Masha Mukamel
31/10/2006
Photo: Masha Mukamel
Beit iba checkpoint 31.10.06
Beit iba checkpoint 31.10.06
31/10/2006 Photo: Nurit Wagner
31/10/2006
Photo: Nurit Wagner
Huwwara checkpoint 30.10.06
Huwwara checkpoint 30.10.06
30/10/2006 Photo: Nurit Wagner
30/10/2006
Photo: Nurit Wagner
Huwwara checkpoint 30.10.06
Huwwara checkpoint 30.10.06
30/10/2006 Photo: Nurit Wagner
MachsomWatch member trying to help Palestinians that face difficulties while crossing the checkpoint.
30/10/2006
Photo: Nurit Wagner
Huwwara checkpoint 30.10.06
Huwwara checkpoint 30.10.06
30/10/2006 Photo: Nurit Wagner
MachsomWatch member watching at the checkpoint.
30/10/2006
Photo: Nurit Wagner