עיון בתמונות | Page 4 | מחסוםווטש

עיון בתמונות

קלנדיה: המעבר ההומניטארי סגור
קלנדיה: המעבר ההומניטארי סגור
29/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
29/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: נקודת בדיקה שנייה בשטח סטרילי
קלנדיה: נקודת בדיקה שנייה בשטח סטרילי
29/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
29/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: עוברים בשער היחיד
קלנדיה: עוברים בשער היחיד
29/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
29/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: שלושת השערים למחנה הפליטים נעולים
קלנדיה: שלושת השערים למחנה הפליטים נעולים
29/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
29/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
דורא אל-פוואר: המחסום סגור ואנשים נאלצים ללכת מסביב ברגל
דורא אל-פוואר: המחסום סגור ואנשים נאלצים ללכת מסביב ברגל
28/03/2024 Photo: Daphna Jung
28/03/2024
Photo: Daphna Jung
דורה אל-פאוואר: מוניות עומדות מורידות ואוספות אנשים ליד המחסום הסגור
דורה אל-פאוואר: מוניות עומדות מורידות ואוספות אנשים ליד המחסום הסגור
28/03/2024 Photo: Daphna Jung
28/03/2024
Photo: Daphna Jung
תעודת ההוקרה שקיבל אדריס המנוח מהישוב היהודי בחברון כשהציל יהודי מלינץ כשטעה בדרך
תעודת ההוקרה שקיבל אדריס המנוח מהישוב היהודי בחברון כשהציל יהודי מלינץ כשטעה בדרך
27/03/2024 Photo: Michal Tsadik
27/03/2024
Photo: Michal Tsadik
חברון - סמדר ויוסרי ג'עברי
חברון - סמדר ויוסרי ג'עברי
27/03/2024 Photo: Michal Tsadik
27/03/2024
Photo: Michal Tsadik
מכוניות בשבי
מכוניות בשבי
25/03/2024 Photo: Natanya Ginsburg
25/03/2024
Photo: Natanya Ginsburg
25/03/2024 Photo: Natanya Ginsburg
25/03/2024
Photo: Natanya Ginsburg
נתניה בשיחה עם האיש מבית עווא
נתניה בשיחה עם האיש מבית עווא
25/03/2024 Photo: Shlomit Steinitz
25/03/2024
Photo: Shlomit Steinitz
זנותא - סמדר מוסרת לפארס את הספרים שחילצה מבית הספר ההרוס
זנותא - סמדר מוסרת לפארס את הספרים שחילצה מבית הספר ההרוס
24/03/2024 Photo: Muhammad D
24/03/2024
Photo: Muhammad D
פארס וסמדר בשוויכה. מאחור ניתן לראות את חוות יהודה של אלישיב נחום וימינה את חוות ינון לוי, שני בעלי חוות אלימים ומסוכנים
פארס וסמדר בשוויכה. מאחור ניתן לראות את חוות יהודה של אלישיב נחום וימינה את חוות ינון לוי, שני בעלי חוות אלימים ומסוכנים
24/03/2024 Photo: Muhammad D
24/03/2024
Photo: Muhammad D
מחסום הזיתים: עצי הזיתים לא במצב טוב
מחסום הזיתים: עצי הזיתים לא במצב טוב
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
יונה אומרת שאלה עפצים, מחלה שנגרמת ע"י חיידק
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
מחסום הזיתים: האפליקציה להיתרי הרמדאן בנייד
מחסום הזיתים: האפליקציה להיתרי הרמדאן בנייד
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
האפליקציה כוללת  אישור חזרה (בירוק) דרך המחסום שממנו יצאת
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
מחסום הזיתים: יותר חיילים.ות מהעוברים לתפילות הרמדאן
מחסום הזיתים: יותר חיילים.ות מהעוברים לתפילות הרמדאן
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
מחסום הזיתים: תחנה ראשונה בבדיקה
מחסום הזיתים: תחנה ראשונה בבדיקה
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
נשים מבוגרות, חיילות מעברים ומג"בניק רעול פנים
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
מחסום הזיתים: גאווה נשית-חיילת עם סוללת רימוני הלם
מחסום הזיתים: גאווה נשית-חיילת עם סוללת רימוני הלם
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
מחסום הזיתים: סוגרים את המעבר שעה לפני התפילה
מחסום הזיתים: סוגרים את המעבר שעה לפני התפילה
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
שישי שני לרמדאן 2024
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
מחסום הזיתים: סוגרים את מחסום הזיתים למעבר
מחסום הזיתים: סוגרים את מחסום הזיתים למעבר
22/03/2024 Photo: Anat Tueg
השעה 11, שעה לפני תחילת התפילה באל אקצא
22/03/2024
Photo: Anat Tueg
קלנדיה: נתמך במתקן ההליכה עמד האיש נבוך, חסר אונים וחיכה
קלנדיה: נתמך במתקן ההליכה עמד האיש נבוך, חסר אונים וחיכה
22/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
22/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: סלילי תיל חדשים  לאורך מעבר המתפללים
קלנדיה: סלילי תיל חדשים לאורך מעבר המתפללים
22/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
22/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: מנועות כניסה לתפילה מתפללות יחד
קלנדיה: מנועות כניסה לתפילה מתפללות יחד
22/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
22/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: יושבת על הדרך לבד
קלנדיה: יושבת על הדרך לבד
22/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
22/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
קלנדיה: יושבת על הדרך ומתפללת
קלנדיה: יושבת על הדרך ומתפללת
22/03/2024 Photo: Tamar Fleishman
22/03/2024
Photo: Tamar Fleishman
מתחם אבו קביטה - מוסטפא אבו קביטה וחלק מילדי המשפחה
מתחם אבו קביטה - מוסטפא אבו קביטה וחלק מילדי המשפחה
21/03/2024 Photo: Michal Tsadik
21/03/2024
Photo: Michal Tsadik
מתחם אבו קביטה - מצרכי המזון שהבאנו למשפחות אבו קבטה ליד בית יתיר
מתחם אבו קביטה - מצרכי המזון שהבאנו למשפחות אבו קבטה ליד בית יתיר
21/03/2024 Photo: Michal Tsadik
21/03/2024
Photo: Michal Tsadik
מתחפ אבו קביטה - מריה אבו קביטה לבשה את שמלת החג שלה עם הרקמה הטיפוסית לכבודנו, עם מיכל
מתחפ אבו קביטה - מריה אבו קביטה לבשה את שמלת החג שלה עם הרקמה הטיפוסית לכבודנו, עם מיכל
21/03/2024 Photo: Michal Tsadik
21/03/2024
Photo: Michal Tsadik
אל-פאריסייה: מתחם מגורים
אל-פאריסייה: מתחם מגורים
20/03/2024 Photo: Rachel Afek
20/03/2024
Photo: Rachel Afek
אל פאריסייה: פריחה בשלל צבעים
אל פאריסייה: פריחה בשלל צבעים
20/03/2024 Photo: Rachel Afek
20/03/2024
Photo: Rachel Afek
אל פאריסייה: נוף ירוק למרחבים
אל פאריסייה: נוף ירוק למרחבים
20/03/2024 Photo: Rachel Afek
20/03/2024
Photo: Rachel Afek
אל ח'דר - מתנחלים בונים על אדמה פרטית
אל ח'דר - מתנחלים בונים על אדמה פרטית
18/03/2024 Photo: A Palestinian resident
18/03/2024
Photo: A Palestinian resident
הכפר רהווה על שני חלקיו
הכפר רהווה על שני חלקיו
17/03/2024 Photo:
17/03/2024
Photo:
רהווה - יש גם שמחה בביקורים. התינוקת בת חודשיים בידי סמדר, מתוקה כל כך
רהווה - יש גם שמחה בביקורים. התינוקת בת חודשיים בידי סמדר, מתוקה כל כך
17/03/2024 Photo: Muhammad D
17/03/2024
Photo: Muhammad D
אלפאריסייה: סבתא מכינה פיתות לרמדאן המתקרב.
אלפאריסייה: סבתא מכינה פיתות לרמדאן המתקרב.
16/03/2024 Photo: Miki Fisher
16/03/2024
Photo: Miki Fisher
אל פאריסייה: שעת יצירה בגואש
אל פאריסייה: שעת יצירה בגואש
16/03/2024 Photo: Miki Fisher
16/03/2024
Photo: Miki Fisher