View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jerusalem Album

נבי סמואל - בדיון על המצב
Photographer: Karin Lindner
24/01/2024
נבי סמואל - עיד ברכאת מעדכן על המצב
Photographer: Karin Lindner
24/01/2024
10 שנים אחרי צילום הסרט על הכפר
בית לחם: אין כמעט מתפללות בקבר רחל אמנו
Photographer: Anat Tueg
03/01/2024
משפחת דאודה: קיבלנו מתנה...
Photographer: Anat Tueg
29/11/2023
 שורת דגלי ישראל צצה מול הר הבית
Photographer: Anat Tueg
29/11/2023
ירושלים, סילואן: אינספור מצלמות
Photographer: Anat Tueg
29/11/2023
בריכת השילוח: האתר התיירותי כבר מוקם לפני שמצאו אותה
Photographer: Anat Tueg
29/11/2023
שועפאט, מקום להרגע בו
Photographer: Tamar Fleishman
03/12/2023
המקום אליו אני באה אחרי ביקור בבית משפחת אבו-חדייר ומחכה  שיירגע הולם הלב
ירושלים. שבוע מלחמה ראשון: סמטאות העיר העתיקה ריקות
Photographer: עיר עמים
16/10/2023
 ירושלים כך נראה המבנה הישן בעין חינייה, עכשיו גן לאומי לישראלים בלבד
Photographer: Anat Tueg
02/08/2023
התנחלות מתרחבת במתחם קבר רחל
Photographer: Anat Tueg
02/08/2023
 קבר רחל - כך נראה המתחם באחריות משרד הדתות
Photographer: Anat Tueg
02/08/2023
Wallajah - the checkpoint is being moved for the new park
Photographer: Natanya Ginsburg
12/07/2023
 פועלי הניקיון של העירייה מפנים כביש בג'בל מוכאבר אחרי ליל מחאות נגד מבצע ג'נין
Photographer: Anat Tueg
05/07/2023
שידרוג כביש החיבור מדרך יריחו לואדי קדום
Photographer: Anat Tueg
05/07/2023
חפירות מתחת למעיין השילוח, ממשיכות אחרי שלא מצאו את בריכות השילוח
Photographer: Anat Tueg
05/07/2023
שועפאט, אביו של מוחמד אבו-ח'דיר עם שניים מנכדיו
Photographer: Tamar Fleishman
02/07/2023
האב ושניים מנכדיו, אחייניו של מוחמד אותם לא זכה לפגוש, נפרדים מהאורחת
שועפאט, מצבה לזיכרו של מוחמד אבו-ח'דיר
Photographer: Tamar Fleishman
02/07/2023
ירושלים, בעיר העתיקה
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
ירושלים, עלים ירוקים למכירה
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
ירושלים, חלון ברחוב שער האריות
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
ירושלים, בדרך למסגד
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
ירושלים, חמושים עומדים בקרן הרחוב
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
ירושלים, חמושים שמאיישים עמדות מבוטנות
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
ירושלים, ברובע המוסלמי בעיר העתיקה
Photographer: Tamar Fleishman
19/06/2023
כביש עוקף גוש מעלה אדומים בין א-זעיים לעזרייה אושר
Photographer: Peace Now
30/04/2023
הכביש יסיט את התחבורה הפלסטינית מצפון הגדה לציר עוקף יחיד – שיהווה חיבור צר בלבד בין צפון הגדה לדרום הגדה, ויאפשר את סגירת כל מרחב מעלה אדומים ו-E1 בפני פלסטינים וחיבורו בבנייה לירושלים.
נבי סמואל - כיתה זערורית בבית הספר
Photographer: Anat Tueg
19/04/2023
גבעת זאב מולידה שכונה חדשה
Photographer: Anat Tueg
19/04/2023
גבעון החדשה - הבית המוקף חומות
Photographer: Anat Tueg
19/04/2023
הר שמואל - הפרצה והזבל עדיין בגדר
Photographer: Anat Tueg
19/04/2023
נבי סמואל - ביה"ס יום לפני חופשת עיד אל פיטר
Photographer: Anat Tueg
19/04/2023
ירושלים המזרחית - חסימות בג'בל מוכבר
Photographer: Natanya Ginsburg
19/02/2023
ואדי קאדום - בית מועמד להריסה
Photographer: Anat Tueg
05/02/2023
ואדי קדום, סילוואן, מתוכנן פה כביש אפרטהייד ומנהרה תחת אבו דיס וא-טור
Photographer: Anat Tueg
13/05/2022
A house  of 100 residents with demolition order, Wadi Kadum, 13/6/22
Photographer: Anat Tueg
13/05/2022
אנחנו מקבלות מאביב טרטרסקי מ"עיר עמים" את ה-נ"צ של בית בואדי קדום (בעלייה לראס אל עמוד) שקיבל צו הריסה חדש. תושביו מפגינים היום בצהרים בעירייה. צו הריסה חדש לבית יפה מאבן ירושלמית שנבנה ב-2014, גרים בו 100 דיירים, ואין לו רישיון (כמעט שאי אפשר לקבל רישיון בנייה בירושלים המזרחית.). האפוטרופוס והעירייה פתחו השנה במבצע מקיף לבדיקת כל ההיתרים והרישומים בטאבו של כל הבתים הפלסטיניים במזרח העיר כדי ל"עשות סדר" (כלומר, לפנות ולהרוס). מיקום הבית אינו מיקום אופייני להריסה, הוא שוכן בוואדי מתחת להר הזיתים, משם מתוכננת  להיחפר מנהרת אפרטהייד שתביא את תושבי ההתנחלויות של דרום הגדה לכבישי צפון הגדה. העירייה טוענת שהשטח אינו למגורים אלא לספורט, פנאי ןשעשועים. נשמע כמו לעג לרש. בסוף המשמרת, נתניה הלכה להפגנת התושבים מול העירייה. היא שמעה מהדיירים שהקבלן הבטיח שההיתר יגיע ולא קיים. הם מתחננים ממשה ליאון שירחֵם על המשפחות שיישארו בלי בית.
קלנדיה - השער ננעל על הבעל
Photographer: Tamar Fleishman
24/01/2023