View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Burin Album

בורין: ילד מובל ע"י חייל
Photographer: Fathiya Akfa
20/05/2024
בורין: תלמיד נעצר ליד בית הספר
Photographer: Fathiya Akfa
20/05/2024
בורין: חיילים על צלע הגבעה
Photographer: Shoshi Anbar
14/03/2024
בורין: הכניסה סגורה
Photographer: Shoshi Anbar
14/03/2024
בורין: מתנחלים ניפצו שמשה אחורית ברכב פרטי
Photographer: Local resident
12/03/2024
בורין: מתנחלים ניפצו שמשה קידמית ברכב פרטי
Photographer: Local resident
12/03/2024
בורין - המכונית השרופה
Photographer: Nina Seba
04/02/2024
בורין - מכשול מזיק למכוניות מוסתר בשלולית
Photographer: Nina Seba
04/02/2024
בורין - תעלה שנחפרה בדרך הביתה להזיק למכונית עוברת
Photographer: Nina Seba
04/02/2024
בורין - מכשול בדרך מפריע למכוניות וגם מזיק לעץ הזית
Photographer: Nina Seba
04/02/2024
בורין - החומה סביב מתחם הבית
Photographer: Nina Seba
04/02/2024
בורין - השער בחומה מסביב לבית
Photographer: Nina Seba
04/02/2024
בורין, הבית הנטוש
Photographer: Fathiya Akfa
12/12/2023
בורין, בית אבו אסיד
Photographer: Fathiya Akfa
12/12/2023
בורן: מתנחלים שורפים עצי זית
Photographer: Local resident
06/11/2023
מתנחלים כורתים עצי זית של בורין בזמן שהכפר נצור
Photographer: תושב בורין
23/10/2023
מתנחלים כורתים עצי זית של בורין בזמן שהכפר נצור
Photographer: תושב בורין
23/10/2023
מתנחלים פושטים על מטעי הזיתים הפלסטינים
Photographer: Local resident
27/10/2023
בתמונה רואים ילדה פלסטינית וג'יפ צבאי 
בורין: בית מבודד מצפן מזרח לכפר
Photographer: Local resident
25/10/2023
בורין: חיילים שומרים על המתנחלים
Photographer: M. Local resident
25/10/2023
בורין: טרקטור עוקר עצי זית
Photographer: M. Local resident
25/10/2023
בורין: בימי מלחמת חרבות ברזל המתנחלים עוקרים עצי זית לאור יום
Photographer: Local resident
23/10/2023
בורין: מתנחל מוסק בשבת במטע של דוחא
Photographer: Local resident
21/10/2023
הליקופטרים, הציירת טל מצליח, ילידת כפר עזה. תגדילו את התמונה, תקראו את המילים
Photographer:
19/10/2023
בורין. מחסום בכניסה לכפר
Photographer: Shoshi Anbar
06/09/2023
בורין - המטע הכרות
Photographer: Um Musa
18/11/2022
מכונית פגועה מזריקת אבנים
Photographer: Nina Seba
21/07/2022
שאריות השריפות בין עצי הזית
Photographer: Nina Seba
21/07/2022
הדרך המובילה לכפר
Photographer: Nina Seba
21/07/2022
דוד השמש מוגן ברשת ברזל
Photographer: Fathiya Akfa
12/05/2022
מתנחלים תוקפים בנוכחות חיילים
Photographer: Local resident
12/05/2022
סמיר, נורית, דוחה ומוסטפה
Photographer: Irit Segoli
09/03/2022
בין בורין למאדמא
ביר חממה (בור היונים) באופק
Photographer: Irit Segoli
09/03/2022
בור ענקי שהיווה את מקור המים של הכפר מאדמא. (שמורת קמין חסיף ע' 268 במדריך שמורות הטבע בישראל) בשליטת יצהר. לפני ההשתלטות היו מגיעים אוטובוסים של מטיילים לראות את פלא הטבע הזה - שלהקות של ציפורי קאק ויוני סלע היו צוללות אליו והיונים מקננות בו.
עין אל שערה באופק
Photographer: Irit Segoli
09/03/2022
בשליטת ההתנחלות יצהר
אום מוסא
Photographer: Amira Ityel
24/03/2022
בורין
Photographer: Amira Ityel
24/03/2022