View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jerusalem Album

ירושלים המזרחית - חסימות בג'בל מוכבר
Photographer: Natanya Ginsburg
19/02/2023
ואדי קאדום - בית מועמד להריסה
Photographer: Anat Tueg
05/02/2023
ואדי קדום, סילוואן, מתוכנן פה כביש אפרטהייד ומנהרה תחת אבו דיס וא-טור
Photographer: Anat Tueg
13/05/2022
A house  of 100 residents with demolition order, Wadi Kadum, 13/6/22
Photographer: Anat Tueg
13/05/2022
אנחנו מקבלות מאביב טרטרסקי מ"עיר עמים" את ה-נ"צ של בית בואדי קדום (בעלייה לראס אל עמוד) שקיבל צו הריסה חדש. תושביו מפגינים היום בצהרים בעירייה. צו הריסה חדש לבית יפה מאבן ירושלמית שנבנה ב-2014, גרים בו 100 דיירים, ואין לו רישיון (כמעט שאי אפשר לקבל רישיון בנייה בירושלים המזרחית.). האפוטרופוס והעירייה פתחו השנה במבצע מקיף לבדיקת כל ההיתרים והרישומים בטאבו של כל הבתים הפלסטיניים במזרח העיר כדי ל"עשות סדר" (כלומר, לפנות ולהרוס). מיקום הבית אינו מיקום אופייני להריסה, הוא שוכן בוואדי מתחת להר הזיתים, משם מתוכננת  להיחפר מנהרת אפרטהייד שתביא את תושבי ההתנחלויות של דרום הגדה לכבישי צפון הגדה. העירייה טוענת שהשטח אינו למגורים אלא לספורט, פנאי ןשעשועים. נשמע כמו לעג לרש. בסוף המשמרת, נתניה הלכה להפגנת התושבים מול העירייה. היא שמעה מהדיירים שהקבלן הבטיח שההיתר יגיע ולא קיים. הם מתחננים ממשה ליאון שירחֵם על המשפחות שיישארו בלי בית.
קלנדיה - השער ננעל על הבעל
Photographer: Tamar Fleishman
24/01/2023
קלנדיה - השער פתוח
Photographer: Tamar Fleishman
24/01/2023
קלנדיה - מסך פרסום מהבהב במחנה הפליטים
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
18/01/2023
ואדי נאר - באים לסלק אותנו
Photographer: Anat Tueg
08/01/2023
מחנה הפליטים שועפאט - כביש במחנה
Photographer: Anat Tueg
08/01/2023
Apartheid neighborhood Nof Zion, on the outskirts of Jabal Mukabar, has been expanding
Photographer: Anat Tueg

A settlement in the A-Tour neighborhood on Mount of Olives
Photographer: Anat Tueg

קלנדיה - נפגע תאונת דרכים
Photographer: Tamar Fleishman
08/01/2023
בית בשכונת שיח' ג'ראח, שהרחבתו נתפסה בידי מתנחלים
Photographer: Anat Tueg
20/02/2022
הפגנה בשיח' ג'ראח נגד פינוי תושבי השכונה, 2011
Photographer:

בית מיועד להריסה בשכונת א-טור, 2022
Photographer: Bruce Shaffer

העירייה אינה מפנה זבל במחנה פליטים שועאפט, 2017
Photographer: Olivia Pitusi
05/01/2023
כפר עקב, 2013:  שכונה ירושלמית שהופרדה בחומה
Photographer:

כפר עקב נמצא בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים, אשר שורטט ב-1967.  בעיירה מתגוררים כ-25,000 תושבים, רובם בעלי תעודת תושב ירושלמי. מאז בניית חומת ההפרדה, היא נותקה מירושלים והפכה לשכונת הפקר מבחינת אכיפת החוק ומבחינת הסדרת חוקי התכנון והבנייה. 
בניין פאר שננטש במובלעת ביר נבאללה
Photographer:
03/01/2023
מובלעת ביר נבאללה בצפון ירושלים ממוקמת בין שכונת רמות לבית חנינא ממערב לכביש 443 ודרך בגין. הוביל ממנה כביש  לדרך הראשית בין רמאללה לירושלים והתגוררו בה כ-10,000 תושבים. ב-2006 הוקפה בחומה מכל עבריה למעט "כביש מרקם חיים" צר לפרברי רמאללה. הגדר קטעה כמעט לחלוטין את הקשרים העסקיים של תושבי העיירה עם שאר ערי הגדה וירושלים ומחצית מתושביה נטשו אותה. 
חומת ההפרדה הפרידה את מלון קליף באבו דיס מבעליו
Photographer: Anat Tueg

בתים באבו דיס שנותקו מבתי השכנים והוצמדו לחומה
Photographer: Anat Tueg

חומת ההפרדה שנבנתה בשכונת אבו דיס הפרידה בין בית לבית. הבתים שנותרו בירושלים הוקפו בחומה צמודה לחלונותיהם.
התנחלות בשכונת א-טור בהר הזיתים
Photographer: Anat Tueg
13/03/2022
בית מתנחלים בשכונת בטן אל הווא מול סילווא
Photographer: Netanya Ginsburg
27/05/2021
בשכונת בטן אל הווא קיבלו 70 משפחות צווי פינוי והריסה. מתנחלים השתלטו על ההקדש שנסגר, שהחזיק שטחים שאכלסו יהודים מתימן עד 1932, ומתכוונים להקים שכונה חדשה תוך הריסת הבתים שנבנו מאז.
בית עזוב בא-ראם שנותקה מירושלים, בין בית חנינא לרמאללה
Photographer:
06/02/2022
בית עזוב בא-ראם שנותקה מירושלים, בין בית חנינא לרמאללה
מסורב מעבר לתפילות מוקף באנשי ביטחון
Photographer: תמר פליישמן
31/05/2019
מחסום קלנדיה, 2019
נשים מסורבות מעבר לתפילות באל אקצא, רמדאן 2009
Photographer: Vivi Sury

רמ            עשרות אלפים מגיעים לקלנדיה בתקווה להגיע לתפילות בזמן, אלפים עוברים ועדיין אלפים נשארים מאחור.
חלון אטום כפליים במת״ק עציון
Photographer:
25/12/2022
קלנדיה - מבנה השירותים סגור
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
21/12/2022
קלנדיה - קישוטי חג מולד על הגשר
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
21/12/2022
קלנדיה - הדוכן החדש למכירת כרטיסי טלפון
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
21/12/2022
חולה הלב בדרך לצינתור
Photographer: Tamar Fleishman
19/12/2022
קומנדו מחסומים בגבעת עיטם
Photographer: Anat Tueg
27/11/2022
העבודות על השיקוע
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
23/12/2022
מסוף תחנות האוטובוס
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
23/12/2022
מחסום קלנדיה, השלט הצהוב - "מעבר הומניטרי לחולים"
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
23/12/2022
מחסום קלנדיה - אשה עם פעוט חולה בעגלה
Photographer: Ronit Dahan-Ramati
23/12/2022
קלנדיה - מקבצת נדבות
Photographer: Tamar Fleishman
02/11/2022