בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ה' 5.8.10, אחה"צ

Share:
Facebook Twitter Whatsapp Email
Observers: 
מיכל ב., עירית ש., (אורחת) יהודית ל., (מדווחת מצלמת)
Aug-5-2010
|
Afternoon

 

1454  מחסום זעתרה
בדיקה רנדומלית. נוסעי מיניבוס לבן ממתינים להשבת תעודות הזהות שנבדקו. שוחררו כעבור 6 דקות (הזמן נמדד מבואנו). תנועה ערה של רכבים מכיוון רמאללה לכיוון שכם.

1515  מחסום חווארה:
המחסום מאוייש בשני הכיוונים. בדיקה רנדומלית של היוצאים משכם. בנוסף חייל מאייש עמדת תצפית לפני המחסום.

עקבות השרפות בין הכפר בורין להתנחלות ברכה מהשבוע האחרון נראים בקירבת המחסום.
על קירות הבטון בטרמפיאדות בקירבת המחסום תלויות כרזות מהזמן האחרון בדבר בניה למרות ההקפאה, על טיול רגלי רב משתתפים מתוכנן בין שכם ליריחו, וכיוצ"ב הצהרות של מתנחלים 

1540 מחסום בית פוריכ:
חייל בחלון התצפית בראש המגדל. למרגלות המגדל קומנדקר חונה.
תנועת כלי הרכב של תושבי המקום אינה מופרעת. רכב בעל לוחות זהוי ישראלי ובו נהגת אינו מורשה להכנס לשכם.

1550 מחסום עוורטא:
אין רכבים בהמתנה.

 בכפר חווארה חולפים לידנו  שני ג'יפים של הצבא.

 1650 מחסום זעתרה:
שני מעוכביםinfo-icon ע"י משטרת ישראל. מכסי תאי המטען של הרכבים שלהם פתוחים.

 1720 מחסום עזון עתמא:
לא היה תור.