מקאם אבו איסמעיל | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אבו איסמעיל

להצגת כל הדוחות ממקום זה

מקאם אבו אסמעיל

המקאם נבנה על פי המסורת לכבוד אברהם אביהם של יצחק וישמעאל.
הוא נמצא סמוך מאד להר גריזים על ג'בל אבו אסמאעיל. לפי המסורת של השומרונים, אברהם רצה להקריב את בנו ישמעאל בהר גריזים שנמצא מול ג'בל אבו איסמאעיל וכנראה לכבודו הוקם המקאם.

על קירות המקאם כתובות נאצה כדוגמת "ארץ ישראל לעם ישראל ולא ל אסמאעיל".  תושבי בורין היו עולים לאתר, להתפלל ולבלות בטבע. באתר עצים עתיקים, בעיקר עצי אלה מצויה ואלה אטלנטית.

למרגלות הג'בל שופע מעיין גדול בשם עין מחנא שמימיו הרוו את האדמות הפוריות של תושבי בורין. עצי פרי: תאנה שקד ורימון עדיין גדלים שם אך עברו מרשות הבעלים הפלסטינים לרשות המבקרים.  
מקור המים השופעים מוזרם כעת למקווה לגברים ולבריכות שכשוך למשפחות המתנחלים. אמנם אין מחסום אך תושבי הכפרים לא מגיעים לבוסתנים, לבריכות ולמקאם בשל אלימות מתנחלים שמתנכלים לפלסטינים שקרבים לשם.

השילוט לאתר מורה על שמורת אלות אטלנטיות. משם הדרך ממשיכה ועוברת את התנחלות הר ברכה ומגיעה לשכונה השומרונית של שכם ולהר גריזים.