מקאם שיח' אבו יזיד | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שיח' אבו יזיד