View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Maqams in the West Bank Album

התנחלות עלי זהב
Photographer: Nurit Popper
05/12/2022
שייח סובאח - יוסוף ליד הגדר החוסמת את הגישה למקאם
Photographer: Nurit Popper
05/12/2022
שייח סובאח - הודעת המנהל בדבר רישום מקרקעין
Photographer: Nurit Popper
05/12/2022
אחד משלטי הודעות לבעלי האדמות הפלסטינים שפזורים בשטח
מקאם שייח סובאח
Photographer: Nurit Popper
05/12/2022
שייח סובח - השילוט למאחז חוות שחרית
Photographer: Nurit Popper
05/12/2022
מקאם שייח' בילאל 2022
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
מקאם שייח' בילאל 11.4.2018
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
מקאם שייח' בילאל
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
מקאם שייח' בילאל מגודר מכל צדדיו
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
פתח הכניסה למקאם אבו איסמעיל. 25.4.2022
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
פתח הכניסה למקאם אבו איסמעיל 20.10.2016
Photographer: Nurit Popper
20/10/2016
מאחז גבעת רונן
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
נבי דניאל:  מתקני המתנחלים
Photographer: Natanya Ginsburg
17/10/2021
נבי דניאל ההרוסה
Photographer: Natanya Ginsburg
17/10/2021
אישה קוטפת מעץ התאנה בח'לת אל בלוטה
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
ענבים מתייבשים בשמש
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
נשים בפתח בית בח'לת אל בלוטה
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
אלון כהן ליפשיץ, אדריכל מתכנן ערים מארגון במקום
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
הכניסה למתחם של מקאם נבי זכּריה
Photographer: Nurit Popper
16/09/2019
זכריה: בניית המגדל במסגד נעצרה לפני 35 שנים על ידי המתנחלים
Photographer: Irit Segoli
26/06/2019
בית על שוֹמֵרָה עתיקה
Photographer: Nurit Popper
06/11/2019
המבנה שנבנה על שומרה העתיקה
לפני שנעצר תלה הדוד את בגדיו במקום בו היה ביתו
Photographer: Irit Segoli
01/10/2019
תחבולה נואשת נגד פורעים
Photographer: Irit Segoli
25/06/2019
מאחורי חלקת הפאקוס נראה מגדל האלף של ההתנחלות. בשדה הציב חלד פסלי נשים עובדות, כמו דחלילים ששומרים מפני אילות ושפנים. "הם עוזרים מאוד!"
ח'ירבת זכריה  הכפר זעיר. 650 תושבים. בין התנחלות אלון שבות להתנחלות ראש צורים
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
התנחלות ראש צורים מאיימת על כפר בית זכריה
Photographer: Irit Segoli
25/06/2019
הכפר פלסטיני הקטן בית זכריה דרומית להתנחלות ראש צורים (הנקודה השחורה מתחת לראש צורים)
ח'ירבת זכריה: המכולה שמשמשת כמרפאה. ברקע בתי התנחלות אלון שבות
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
אינדוקטרינציה של מחיקת מורשת פלסטינית
Photographer: Irit Segoli
27/07/2019
מסביב לאלון העתיק, בלוט נבי זכריה בפי הפלסטינים לעומת שמו החדש בפי המתנחלים: "העץ הבודד"
ח'ירבת זכריה: כרמי זיתים הגדלים ללא השקיה
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
חלחול: פתח המקאם. לידו עץ הזית העתיק
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
פנים המקאם המוסלמי. משמאל הגומחה שבה מוצב הקבר הקדוש
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
בית עור: סת' רשידה, כלתה ובתווך ריקי
Photographer: Nurit Popper
26/08/2019
מחסום בכניסה לעין בובין (הוא מעין דני)
Photographer: Nurit Popper
26/09/2019
מקאם שיח' זיתון, מבט מבית ע'ור פוקא (עלית)
Photographer: Nurit Popper
26/08/2019
כפרים כלואים בשטח ההתנחלויות בגוש עציון: בית זכריה, ח' אל בלוטה וח'לת עפאנה
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
מקאם אבו אלעוף
Photographer: Irit Segoli
24/02/2020
נמצא על אדמת הכפר הפלסטיני סינג'יל
מסמך השולל את זכותם של הפלסטינים
Photographer:
17/10/2019
מסמך השולל את זכותם של הפלסטינים על אדמות נבי דניאל ושטחים שנתפסו על ידי מתנחלי נווה דניאל