| Page 7 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר
תאריך כותרת מספר רציף
ג', 20.11.2018 ריאיון שנקטע עם גברי בנאי 679
ג', 20.11.2018 גברי בנאי פוצץ ראיון עם שרון גל 678
ה', 18.10.2018 מעבר למחסום 677
ג', 16.10.2018 הדה לגיטימציה של השמאל — לקראת גירוש הפלסטינים 676
ה', 11.10.2018 פרקליט הסטודנטית שתמכה ב-BDS ונעצרה: "חברה בארגון קטן, יצרתם דמון" 675
ו', 28.09.2018 למי אכפת מה החיילים עושים במחסומים 674
ג', 25.09.2018 מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין" 673
ש', 25.08.2018 מאחז בלתי חוקי בלב בסיס צבאי נטוש בבקעת הירדן 672
ג', 24.07.2018 הייתי מורה לתלמידים שסיפרו לי כיצד זרקו אבנים לעבר ערבים" 671
ד', 18.07.2018 מועצת בקעת הירדן מסרבת לחשוף מידע על מעורבותה בבנייה לא חוקית מחשש ל"שיבוש תפקודה התקין" 670
ב', 18.06.2018 החינוך מחדש כבר בעיצומו 669
א', 17.06.2018 למרות התנגדות היועמ"ש: חוק איסור צילום חיילים אושר בוועדת השרים 668
א', 17.06.2018 היועמ"ש קבע שאין לאסור תיעוד של פעילות צה"ל בשטחים 667
א', 17.06.2018 לא נפסיק לצלם! 666
ד', 06.06.2018 פעילי ימין: עלי דוואבשה על הגריל 665