| Page 5 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר
תאריך כותרת מספר רציף
ב', 25.11.2019 חופש ביטוי בתיכונים? 709
א', 24.11.2019 "לקחתי את העבר, ארזתי ושמתי בחוץ. זה לא שלי יותר" 708
ג', 05.11.2019 "אם יוצר מהברנז'ה היה עושה סרט על חיילי המחסומים היו הופכים אותו לבוגד" 707
א', 27.10.2019 צבא השיטור מפר חוזה 706
ג', 22.10.2019 שליש מהפועלים הפלסטינים נאלצים לשלם למתווכים כדי לקבל היתר עבודה 705
ה', 17.10.2019 כדי לחסום את שוברים שתיקה, שר החינוך המציא חוק שלא קיים 704
ה', 10.10.2019 הנשים בולטות בהיעדרן בסדרה "מעברים" 703
ש', 05.10.2019 הזיהום בקלנדיה, מת"ק עציון ומחסום איל 702
ד', 02.10.2019 הלכו שולל אחר יופיו של גנץ 701
ש', 28.09.2019 עשה טובה לעצמך ולשמך 700
א', 22.09.2019 הרב רפי פרץ: אין מקום לשוברים שתיקה ונשות ווטש במערכת החינוך 699
א', 22.09.2019 "מעברים" - סרט של פטריוט נלהב 698
ש', 21.09.2019 ההפקה החדשה של "כאן" נפתחת בטעות פרוידיאנית עסיסית. מדהים שאושרה לשידור 697
ה', 29.08.2019 הטיהור האתני נמשך 696
ו', 16.08.2019 כדי לחמוק מעוד הריסת בית, משפחת כעאבנה נאלצה לנדוד. ואז קרתה התאונה 695