ג'ית, חווארה, יום א' 17.1.10, אחה"צ

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
גלית ג. וטל ה. (מדווחת)
17/01/2010
|
אחה"צ

מחסום צומת תפוח 15:30בזמן שעברנו ריק מכל הכיוונים.

מחסום חווארה 15:50
דגל משמר הגבול מתנופף כעת בגאון בצד דגל ישראל על עמדת בידוק הרכב היוצא משכם.
עמדה בודדת מאוישת, אין כלב, לא נראו בדיקות.
עמדת הכניסה מאוישת בחיילים ושוטרים אזרחים.

בצומת ג'ית משמרת מג"ב, וכרוזים טריים באותיות קידוש לבנה (שתתבייש הלבנה...) -
"השומרון לא בהקפאה!"

מחסום דיר שאראף (החביות)
16:15
כרגיל באחרונה, קצת תור של מכוניות ממתינות למעבר עד שמכוניות מהכיוון הנגדי יעברו.
נראו חיילים, לא בדיקות.

מחסום ענבתא 16:30
נוכחות ג'יפ וחיילים בעמדת בדיוק הרכב היוצא.

מחסום ארתאח 16:37
מאות רבות של עובדים עומדים תקועים מחוץ לקרוסלת הכניסה למתקן. אנו מתלוננות מיד למוקד שם
מבטיחים לנו לטפל. עוד ועוד טרנזיטים מלאים פועלים מגיעים ופורקים את נוסעיהם והקהל הצובא על
הקרוסלה כבר ממלא את כל השביל עד לתוך מגרש החנייה.
דקות ארוכות התור הזה סטאטי לגמרי, אין תזוזה.
16:45 נסגר גם השער החיצוני למתחם כולו. דברנו שוב עם המוקדנית שסיפרה שהרגע "צלצלתי וצעקתי
עליהם" והבטיחה לצלצל "אליהם" שנית. כעבור דקתיים נפתחו השערים וכל ההמון העצום נוהר פנימה,
זרימה בלתי פוסקת של עובדים, עמוסים לעייפה, הרצים באמוק לעבר הקרוסלה מחשש ששוב תיסגר.

עזבנו ב-17:20.