בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 11.8.13, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
סילביה פ., חנה א., רונית ד. (מדווחת)
11/08/2013
|
בוקר

 

6:50 – אנו מגיעות לצד ישראלי של מחסום בית לחם

בדרכנו אל המחסום אנו שואלות כהרגלנו את הפלסטינים הממתינים בחוץ להסעות למקום עבודתם, איך היה המעבר היום. מדווחים שהיה בסדר.

כשאנו מתקרבות לשטח המחסום אנו רואות חיילים מובילים קבוצה של פלסטינים (שנראה שאלה פועלים בדרך לעבודה) בחזרה לצד הפלסטיני של המחסום. בירור קצר עם האנשים בחוץ מעלה שהסיבה היא שאישור המעבר שלהם תקף מהשעה 8:00 (מוקדם מדי). בפנים שמענו הודעות ברמקול שלא מכניסים בעלי אישורים מ-8:00, אך בהמשך כן הכניסו משפחות שמנצלות את סוף החג לביקור בישראל, על אף שטרם הגיעה השעה הנקובה באישור.

במחסום עצמו 4 עמדות פועלות. בעמדה הקרובה אלינו הקרוסלה מקולקלת, תקועה.  העוברים צריכים למשוך אותה קצת אחורה ואז להשתחל בין הזרועות. הם אינם יודעים זאת ודוחפים כרגיל קדימה... החייל בעמדה מתעצבן וצועק עליהם ברמקול לא לגעת בקרוסלה. בהמשך החייל יוצא מהעמדה עם חייל אחר, שמברך אותנו לשלום. הערנו להם על הצעקות, ובהמשך כאשר חזר החייל הראשון לעמדה הוא אכן נמנע מלצעוק, הודיע בשקט לעוברים שהקרוסלה מקולקלת והסביר כיצד ניתן לעבור.

שטח המחסום מתמלא ומתרוקן לסירוגין. מדי פעם החיילים והשוטר י' פותחים את דלת המעבר שבין העמדות ומכניסים משם אנשים, בעיקר משפחות עם ילדים. השוטר מתנהג בחביבות ובנימוס כלפינו, וחשוב מכך – כלפי הפלסטינים. הוא דואג לפתוח בשלב מסוים עמדה חמישית לזמן קצר, ומטפל בפנייה של אשה שמספרת לו שהדוחק רב ורבים עוד ממתינים לעבור. ואכן מהצד הפלסטיני אנו שומעות את הצעקות ברמקול ומבינות ששם הצפיפות והדוחק רבים.

כרגיל פונים מדי פעם אל סילביה אנשים שזקוקים לעזרה בהשגת אישורים והסרת מניעה בטחונית מקרובי משפחה וחברים.

7:55 – עזבנו (מאוחר יחסית) ונסענו למת"ק עציון.

 

8:10 - במת"ק עציון ממתינים אנשים המבקשים עזרה בהגשת בקשות להסרת המניעה הבטחונית. אנו ממלאות להם את טפסי הבקשה והם נכנסים פנימה למסור את הבקשות. הם חותמים גם על ייפויי כוח לסילביה, שמבררת אח"כ שאכן הבקשות מועברות לטיפול, ובהמשך מה התשובות.

הפעם פגשנו בין היתר במורה כ', שהגיעה עם בנותיה קטנות. היא מלמדת בבית הספר התיכון בתקוע. כאשר ביקשו אישורי כניסה לביקור בישראל עבור כל המורות, היא לא קיבלה אישור ולא ברור לה למה. היא מספרת שאין לה או במשפחתה כל בעיות בטחוניות או פליליות. עם זאת מציינת שהיא וכמה מחברותיה לומדות לימודי דת. הכנו לה בקשה והיא נכנסה, אך סרבו לקבל את בקשתה. הצענו לה לנסות במשרד הקישור הפלסטיני.

9:15 – עזבנו.