זאוויה, כפר ת'לת' אדמות כלואות ב"מרחב" התפר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
מיקי פישר ומרים שיש (מדווחת)
10/02/2015
|
בוקר

זאוויה, 9:40

נפגשות בבית המועצה עם נ.ח.ש ראש הכפר וט. מתורגמן.

לכפר 12000 דונם כלואים במרחב התפר שבעליהם כ-50% מתושבי הכפר. הגשת הבקשות למתן האישורים לעיבוד האדמות. הבקשה נעשית בחלקה דרך רשות הכפר ובחלקה באופן פרטי, כך שמידע על מספר הפונים והנענים בחיוב או שלילה  אינו עדכני. גם ראש הכפר מתלונן על חוסר יכולת להגיע לאדמותיו הנמצאות בכניסה לשערי תקווה. חלק מהפתרון לכך הוא תשלום לאלה שזכו לקבל היתרי מעבר לשער החקלאי. יש להם אדמות שבעבר הגישה הייתה אליהן דרך שער עזון עטמה שהיום מוחלף בשער מגן דן (1447). יש הרבה תלונות על ההפעלה של שער מגן דן, שעות פתיחה שלא מתקיימות, הדרך אליו משובשת מאוד ונדרשים הרבה אלפי דולרים לתיקונה. בקשנו מראש הכפר להמציא לנו רשימת מנועים הידועים לו עם כל הפרטים הנדרשים, עד היום לא הגיעה.

 

כפר תולת 11:00

אנחנו נפגשות עם א.ב בביתו היפה בכפר תולת. א.ב היה בעבר ראש הכפר תולת במשך כמה שנים, עיתונאי משכיל ואיש שעיסוקו למען הקהילה. היום כשהוא כבר בן 60 הוא מובטל. יש לנו קשר ארוך ומתמשך אתו וחשבנו לקבל ממנו כמה עצות כיצד לשפר את העשייה שלנו ולהפכה לאפקטיבית יותר. לתפיסתו נוכחות ופעילות בשטח רצויה תוך תיאום עם איש קשר  בין הרשויות. הוא רואה בתיעוד כלי חשוב לפתרון בעיות. אחרי אמירות כלליות הוא עובר לפירוט מעשי של הרצוי.

שטח הכיסוי הנדרש הוא קלקיליה סלפית טול כרם ג'נין שכם ויריחו. האיסוף של המידע יעשה על ידי אנשי המקום תוך בחינה של אמינות המידע. התיעוד צריך להיות שיטתי מכוון ומאורגן כדי שאפשר יהיה לעשות בו שימוש אמיתי. א.ב רואה בעצמו כמי שמתאים ושיש לו את הניסיון להפעיל תוכנית שכזו, לעומת הרשויות שאין אצלן כוח אדם מוכשר ומאומן לכך.

כאשר אנחנו מנסות לרמוז שהתוכנית גדולה עלינו ולא זו הייתה הכוונה שלנו, הוא מתאכזב מעט, אבל נפרד מאיתנו בחום ובתקווה להמשך הקשר.