Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מרחב התפר

ה', 16.11.2023 חבלה: המשתלות סגורות. בעל המשתלה מותש ומיואש
ה', 05.10.2023 מחסומי הצפון: יומיים לפני רעידת האדמה בדרום
ה', 21.09.2023 ברטעה - עוכבנו לחקירה
ג', 28.03.2023 חבלה (1393), מעבר אליהו: חיילים קשי לב
ה', 09.03.2023 מחסום טורה: הכבשים איבדו את אישור המעבר
ד', 08.02.2023 מחסום עאנין: הגדר עוד יותר גבוהה
א', 18.12.2022 מה קורה בחניונים למרגלות העיירה זבדה?
ד', 03.08.2022 משמרת בברטעה בעיניים זרות
ג', 25.08.2020 מחסומי הצפון: הכיבוש מתקתק
ה', 02.07.2020 מחסומי הצפון: עוברים חופשי בפרצות בגדר כדי להגיע לעבודה בישראל
ד', 23.10.2019 ג'יוס צפון 965 השער נעול. המפתח אבד
ה', 31.10.2019 מחסומי הצפון, עאנין: המסיק בעיצומו
ו', 01.11.2019 שערים עונתיים במרחב התפר ובמרכז הגדה
ד', 02.10.2019 מחסומי הצפון: שערים חקלאיים וגדר המערכת פרוצים לרווחה יום ולילה
ג', 10.09.2019 מחסומי הצפון, טורה: מה יספרו החיילים לנכדיהם על השירות במחסומים?
ד', 24.07.2019 מחסומי הצפון, טייבה רומנה: הם לא יגידו לי מאיפה לחזור
ד', 06.03.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: איפה האקשן?
ד', 06.02.2019 מחסומי הצפון: למה אנחנו מתחרות עם החיילים בדרך למחסום טייבה/רומנה
ה', 31.01.2019 מחסומי הצפון, טורה: כל אחד יודע שלסוס אין אישור מעבר במחסום
ג', 08.01.2019 מחסומי הצפון, טורה: "איבדת את זכותך לגור במרחב התפר"
ה', 13.12.2018 האם אפשר לקיים חקלאות טובה באדמה הפלסטינית שמכשול ההפרדה ניתק מבעליה?
ג', 20.02.2018 דיר אל ר'וסון צמצום חריף בהיתרים לחקלאים
ב', 22.01.2018 מחסומי הצפון: לפי המשטרה הצבאית אסור לפלאחים להתלבש יפה
ש', 13.01.2018 ברטעה טורה: למה רק מעטים עוברים? תשובה בתוך הדו"ח
ד', 06.12.2017 דיר אל ר'וסון, זיתא
א', 26.11.2017 אורנית 1474, חבלה. יש לך 10 דונם? תעבוד לבד.
ג', 24.10.2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
א', 15.10.2017 דוח טלפוני - החרמת 25 היתרים במחסומים חקלאיים: זיתא (623), פרעון והמחסומים לא נפתחים
ג', 26.09.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 28.08.2017 ביקור בעיריות קפין, זיתא ודיר אלר'וסון
ג', 26.09.2017 מחסום הר אדר: פיגוע קשה בזמן המשמרת
ג', 26.09.2017 כפר ת'ולת', סיניריה ואבו סלמאן - קיימנו פגישות בנושא ההיתרים למסיק
ה', 31.08.2017 בית אמין, חבלה, מסחה
ה', 31.08.2017 מחסום ברטעה: לא מנומס לשאול את הכובש "למה?"
א', 27.08.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ב', 21.08.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
ג', 08.08.2017 ג'יוס, עזון
א', 02.07.2017 מצב ההיתרים והפגנת סולידריות
א', 09.07.2017 משמרת הסולדיריות עם שביתת חקלאי דיר אל ר'וסון
ה', 06.07.2017 מחסומי הצפון: גם אם החיילים ינהגו בהתחשבות - כיבוש הוא כיבוש
ג', 20.06.2017 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), קלקיליה
ב', 29.05.2017 דיר אל ר'וסון: באין אישורי מעבר לאדמה החקלאית - היבול והפרנסה יורדים לטימיון
ה', 01.06.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
א', 04.06.2017 מחסום חבלה (1393)
א', 28.05.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 08.05.2017 אזור אייל, פגישה עם מ. וס., ג'יוס
א', 30.04.2017 מחסום חבלה (1393)
ה', 06.04.2017 דיר אל ר'וסון, עתיל
א', 02.04.2017 מחסום חקלאי צופין - מחאה כנגד הפגיעה במתן היתרי מעבר
א', 26.03.2017 דיר אל ר'וסון: בקרוב לא יוכלו להגיע לאדמותיהם
א', 26.03.2017 ברטעה-ריחן, דיר אל ר'וסון, טורה-שקד
ב', 20.03.2017 מחסום דיר אל ר'וסון
ב', 13.03.2017 מחסום חקלאי עתיל 607
ד', 15.02.2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
ג', 28.02.2017 מחסום אורנית (1474)
ד', 04.01.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ש', 31.12.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 28.09.2016 דיר אל ר'וסון, עתיל
ש', 10.09.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 08.08.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ב', 29.08.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
ג', 16.08.2016 פרעון
ש', 06.08.2016 ברטעה-ריחן
א', 14.08.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 11.08.2016 ברטעה-ריחן, טייבה-רומנה, עאנין
ה', 16.06.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ב', 23.05.2016 מת"ק עציון קשיי הבירוקרטיה - חיים של בני אדם
א', 22.05.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 23.05.2016 ברטעה-ריחן, עאנין
ש', 21.05.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 19.05.2016 ברטעה, עאנין: משטרת האופנה מכה שנית
ה', 05.05.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ג', 03.05.2016 פרעון, שופא
ב', 25.04.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
ה', 14.04.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 13.04.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 03.04.2016 דיר אל ר'וסון, זיתא, ענבתא, עתיל
ג', 08.03.2016 מסחה, עזון עתמה
ב', 22.02.2016 בית אמין, חבלה
ה', 18.02.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 10.02.2016 ג'אלוד בעומק הגדה, המתנחלים והחסימות ממררים את החיים ופוגעים בפרנסה
ג', 02.02.2016 דיר אל ג'וסון, עתיל
ג', 26.01.2016 מחסומים חקלאיים 1419, 1447, עיזבת (חירבת) סלמן, בית אמין
ד', 13.01.2016 מחסומי תאנים, זיתא, החממות, הזיתים
ב', 21.12.2015 ג'יוס, עזון, פלאמיה
ד', 16.12.2015 מחסום חבלה (מס' 1393), מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447)
ב', 30.11.2015 זיתא
ג', 27.10.2015 כפר ג'מאל, עזון, פרעון
ג', 08.09.2015 ג'וברה (כפריאת), מחסום חקלאי 708, פרעון
א', 06.09.2015 סיור סביב מחסומי גדר: בית אמין, אבו סלמאן, ג'לעוד
ב', 17.08.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ב', 17.08.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ב', 15.06.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ג', 09.06.2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, ראס עטיה
א', 03.05.2015 קלנדיה
ב', 27.04.2015 עיזבת סַלמַאן, בית אָמִין ועזון עתמה
ש', 18.04.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 09.04.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ב', 23.03.2015 פלאמיה
ב', 16.03.2015 ברטעה-ריחן, עאנין
ב', 09.03.2015 חבלה, פלאמיה
ה', 26.02.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ד', 18.02.2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ג', 10.02.2015 זאוויה, כפר ת'לת' אדמות כלואות ב"מרחב" התפר
ג', 20.01.2015 כפר ת'לת', נבי אליאס
ב', 12.01.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ג', 06.01.2015 מסחה, פרעון
ג', 30.12.2014 ג'יוס, עזון, פלאמיה, צופים. חיילים לא יודעים מה זה שטח A
ד', 19.11.2014 חבלה, כפר זיבאד, מעבר אליהו, עזון עתמה
ג', 11.11.2014 בידיה, כפר ת'לת'
ד', 05.11.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 22.10.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ג', 30.09.2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
ב', 29.09.2014 פלאמיה
ד', 17.09.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 11.09.2014 ג'וברה (כפריאת), פרעון
ה', 11.09.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 24.08.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 30.07.2014 חבלה, עזון עתמה
א', 20.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 17.07.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ה', 26.06.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן, עאנין
א', 15.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ה', 12.06.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ה', 12.06.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ד', 11.06.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 09.06.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 09.06.2014 עזון עתמה
ג', 27.05.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ה', 22.05.2014 טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
ב', 19.05.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ו', 09.05.2014 ארתאח (שער אפרים)
ה', 27.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
נבי סמואל - כפר בכלוב שקוף
א', 23.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 19.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 16.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 17.02.2014 חבלה, עזון עתמה
ב', 17.02.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ב', 10.02.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ה', 30.01.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן
ה', 23.01.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ד', 22.01.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 19.01.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 15.01.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ג', 14.01.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
א', 29.12.2013 קדום - תמונת מצב
ה', 26.12.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ג', 24.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
ה', 19.12.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ה', 05.12.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ד', 27.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ש', 23.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן,
ה', 21.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין, יום ה' 21.11.13, בוקר
ה', 21.11.2013 כפר ת'לת', מס'חה
ג', 19.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ג' 19.11.13, בוקר
ד', 13.11.2013 טורה-שקד, עאנין, יום ד' 13.11.13, בוקר
ג', 12.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ג' 12.11.13, בוקר
ד', 06.11.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ד' 6.11.13, אחה"צ
ד', 30.10.2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
ה', 24.10.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 24.10.13, בוקר
ד', 23.10.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ד' 23.10.13, אחה"צ
א', 06.10.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום א' 6.10.13, בוקר
ב', 30.09.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 30.9.13, בוקר
ש', 28.09.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 28.9.13, בוקר
ב', 16.09.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ב' 16.9.13, בוקר
ה', 29.08.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 29.8.13, אחה"צ
ב', 19.08.2013 עאנין, יום ב' 19.8.13, בוקר
ג', 30.07.2013 סניריא יום ג' 30.7.13, אחה"צ
ה', 25.07.2013 ברטעה-ריחן, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 25.7.13, בוקר
ג', 23.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס-א-טירה יום ג' 23.7.13, אחה"צ
ה', 11.07.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין, יום ה' 11.7.13, בוקר
ה', 04.07.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 4.7.13, אחה"צ
ה', 27.06.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין, יום ה' 27.6.13, בוקר
ג', 11.06.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ג' 11.6.13, בוקר
ב', 10.06.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 10.6.13, בוקר
ה', 06.06.2013 פעילות בכפרי מרחב התפר יום ה' 6.6. 2013
ב', 03.06.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 3.6.13, בוקר
א', 02.06.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
ה', 30.05.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 30.5.13, בוקר
א', 19.05.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום א' 19.5.13, אחה"צ
ה', 16.05.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ה' 16.5.13, בוקר
ב', 13.05.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 13.5.13, בוקר
ש', 27.04.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, שבת 27.4.13, בוקר
ג', 23.04.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 23.4.13, אחה"צ
ב', 15.04.2013 כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ב' 15.4.13, אחה"צ
ג', 09.04.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
ג', 02.04.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ג' 2.4.13, אחה"צ
ש', 30.03.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, שבת 30.3.13, בוקר
ה', 28.03.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום ה' 28.3.13, בוקר
ה', 14.03.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ה' 14.3.13, אחה"צ
ה', 28.02.2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 28.2.13, בוקר
ד', 30.01.2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
ש', 26.01.2013 ריחן, שקד, שבת 26.1.13, בוקר
ה', 24.01.2013 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
א', 20.01.2013 יעבד-דותן, ריחן, שקד, יום א' 20.1.13, בוקר
ה', 17.01.2013 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 17.1.13, בוקר
ד', 15.02.2012 מפגש בין חקלאים מכפר ג'מאל עם קציני המת"ק בתיווך מחסוםwatch יום ד' 15.2.2012
ב', 30.01.2012 ביקור במסחה עם הרמת"ק נציגי הכפר והרבש"צ של אלקנה 30.1.2012
ה', 12.01.2012 דרום הר חברון, יום ה' 12.1.12, בוקר
ג', 09.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום ג' 9.2.10, אחה"צ
ד', 31.01.2007 בית איבא
ג', 30.01.2007 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ה', 30.12.2004 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ד', 30.06.2004 מחסוםWatch מתריע – יוני 2004