מחסום קבע | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום קבע

בשטחים הכבושים יש כ-60 מחסומים מסוג מחסום קבעinfo-icon ומתוכם רק 19 הם מחסומי כניסה לישראל. בנוסף יש עוד 700-600 מכשולים וחסימות קבועים ומדלגים (הנתונים נלקחו מתוך דוח בצלם, אוגוסט 2004). מטרת המחסומים להפריד בין כפר לכפר, בין כפרים לעיר המחוז, בין יישוב לכביש הראשי העובר לידו, בין ילדים לבית ספרם. חוץ מאשר למכולת (שבאזורים מסוימים גם היא עלולה להיות סכנה אמיתית) כל יציאה מהבית כרוכה במעבר במחסום. המחסום, או הסרתו, משמש כקלף במשחק הצביעות: מגיע ביקור של בכירים אמריקאיים באזור, או הגיע הזמן לשחרר עוד הכרזה על ויתורים והליכה לקראת? צה"ל מודיע שהוא מוריד כך וכך מחסומים (בדרך כלל הוא נוקב בעשרות), ורק מחסוםWatch  העוקב אחרי ההצהרות מצביע על חוסר האמת שבהודעות אלה.יועץ שר הביטחון, ברוך שפיגל, הממונה על "מרקם החיים" בגדה (מושג מכובס שהיה קודם לכן "החיים תחת עול הכיבוש"), הציע לבטל את המושג "מחסום" ומעתה לקרוא לו "נקודת בידוק". ייתכן שהוא שאב את הרעיון מהנוהג היהודי להחליף את שמו של הילד שחלה, כנגד עין הרע. בשם החדש אין ולו רמז קטן למניעת חופש התנועה ולמירור החיים במחסומים, שאין להם דבר עם צורכי ביטחון.