ניילון | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ניילון

כיוון שהאישור הוא חתיכת נייר העוברת ידיים רבות וחיילים רבים ממשמשים, מקפלים ופותחים אותו, הוא עלול להיקרע ואז הוא פסול לעדות. מצאו הפלסטינים דרך והידקו אותו בתוך ניילוןinfo-icon – כך יישמר נקי ומוגן. בתגובה יצאה הוראה לפסול כל אישור מנוילן בחשד שהוא מזויף. כל מי שניילנו את אישוריהם נדרשו ללכת למת"ק ולהחליפם בחדשים. הווה אומר הפסד של כמה ימי עבודה והוצאות נסיעה, שלא לדבר על הטרטורים – תלך, תבוא, מחר, מחרתיים, וכו'.