הקו הלבן | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

הקו הלבן

הקו הלבןinfo-icon הראשון נקבע במחסום חווארה על ידי המח"ט באותו זמן אל"מ יובל בזק, יומיים לאחר שדוח משמרת מחסוםWatch חמור במיוחד ממחסום חווארה נשלח לרמטכ"ל דן חלוץ. הוא הורה לסמן קו דמיוני שאותו אסור למשמרות מחסוםWatch  לעבור - קו הקרוסלה.
משמעות הקו: ברוח דברי הרמט"כל דן חלוץ "אף גוף אזרחי לא יפקח על הצבא", הקו מגביל את יכולת הצפייה שלנו במחסום. אנו פוגשות את הפלסטינים למעשה רק לאחר שעברו את הבדיקה כולה. בעבר יכולנו לעמוד בסמוך לתור הצדדי (הנקרא בשפת הצבא התור ה"הומניטרי") בו עוברים נשים, ילדים וגברים מעל גיל 45; יכולנו לאתר חולים, קשישים ומוגבלים ולנסות להעביר אותם במהירות; יכולנו לדבר עם המעוכבים הכלואים בתא בטון מבודד; להיות עדות ראייה להתפרצויות של אלימות פיזית ומילולית; יכולנו לצלם את המתרחש ביתר קלות. בעשרות מקרים שנשים עברו את הקו הוזמנה משטרה והוגשה נגד החברה תלונה על שהיא "השתוללה" במחסום. בדרך כלל השוטרים מבינים את אי חוקיות הקו הלבן ואינם עושים דבר עם התלונה, אך היה מקרה שחברה אחת נלקחה למשטרה ונדרשה לחתום על הסכמתה לא להיכנס לשטחים הכבושים במשך שלושה שבועות, ומשסירבה בטענה שלא עשתה דבר בלתי חוקי, נכלאה לילה אחד בכלא נווה תרצה. למחרת שוחררה ע"י השופטת בשל "חוסר עילה למעצר".