מוקד הומניטרי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מוקד הומניטרי

על פי המשפט הבינלאומי ובמיוחד לפי אמנת ז'נבה הרביעית להגנה על אוכלוסייה אזרחית במצב של מלחמה או כיבוש, הכוח הכובש הוא האחראי לחייה, לשלומה, לביטחונה ולמרקם החיים של האוכלוסייה האזרחית הנתונה תחת כיבוש. זאת, כדי לאפשר לה לנהל חיים נורמליים ככל האפשר, גם כאשר "נלחמים בטרור". ישראל חתומה על אמנת ז'נבה, אולם היא לא מכירה בהחלתה על השטחים, מכיוון שהיא לא מחשיבה את הגדה המערבית ואת רצועת עזה כשטחים כבושים. עם זאת, הוקם גוף המתקרא מוקד הומניטריinfo-icon, שמנסה לתת מענה להיעדר היחס הומניטרי בשטחים הכבושים. בפועל, לא הפלסטינים ולא החיילים במחסומים יודעים על קיומו. במקרים מסוימים המוקד אכן נענה לפניות ועוזר.