מחסום גוכיה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום גוכיה

להצגת כל הדוחות ממקום זה

Dike and Barrier.jpg

מחסום גוכיה נמצא מול התנחלות בקעות. זהו מחסום זרוע מברזל החוסם דרך עפר בבקעת הירדן, ואינו מאפשר לתושבים המתגוררים במזרח הבקעה לעבור באופן חופשי למערב הבקעה ובחזרה.
כדי למנוע מהתושבים הפלסטינים לעקוף את המחסום חפר צה"ל  משני צידיו, בהמשכו, מערכת תעלות ארוכות ועמוקות וסוללות עפר.
מחסום זה אמור להיפתח רק שלוש פעמים בשבוע לחצי שעה  אך לרוב אינו נפתח כלל. הוא מונע מהתושבים המתגוררים במזרח הבקעה להגיע לדוגמה לעיירה טאמון, המשמשת מרכז עירוני באזור. כך נמנע מהם לקיים קשרי משפחה סבירים עם קרוביהם, לקבל טיפול רפואי, להגיע לבתי ספר ולקניות וכד'.
ילדים ממזרח הבקעה נאלצים ללון כל השבוע אצל משפחות בטאמון כדי להבטיח הגעה סדירה לבתי הספר. המקומיים נאלצים לחפש דרכים עוקפות ורחוקות ולהסתכן בעונשים כבדים אם יתפסו.