Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

גוכיה

ד', 10.04.2019 בקעת הירדן: אחרי החורף המבורך המים עוברים להתנחלויות בלבד
ד', 06.03.2019 בקעת הירדן: הצבא והמשטרה מקבלים הוראות מהמתנחלים
ג', 27.11.2018 גוכיה, מחסום מיוחד בבקעת הירדן
ג', 06.12.2016 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ה', 15.12.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.11.2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 29.11.2016 בקעת הירדן, גוכיה
ה', 23.06.2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
ה', 23.06.2016 גוכיה, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות)
ד', 27.01.2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
ג', 12.01.2016 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 27.10.2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 04.10.2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 14.04.2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
ב', 26.01.2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 09.06.2014 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
א', 08.06.2014 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
ב', 12.05.2014 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ד', 02.04.2014 גוכיה, מעלה אפרים, תיאסיר
ד', 28.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 28.8.13, אחה"צ
ב', 19.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
ד', 07.08.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום ד' 7.8.13, אחה"צ
ג', 18.06.2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
ג', 19.03.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
ג', 12.02.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
ה', 24.01.2013 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
ב', 14.01.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 14.1.13, אחה"צ
ה', 03.01.2013 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.1.13, אחה"צ
ד', 19.12.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
ב', 17.12.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 17.12.12, בוקר
ב', 03.12.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
ה', 29.11.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.11.12, בוקר
א', 23.09.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 23.9.12, בוקר
א', 19.08.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.8.12, אחה"צ
ה', 31.05.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
ג', 29.05.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.5.12, בוקר
ג', 15.05.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.5.12, אחה"צ
א', 15.04.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
א', 11.03.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום א' 11.3.12, בוקר
א', 22.01.2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
א', 01.01.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.1.12, אחה"צ
ג', 13.12.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
ג', 06.12.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.12.11, אחה"צ
א', 06.11.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
ה', 03.11.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
א', 16.10.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), תיאסיר, יום א' 16.10.11, בוקר
ה', 06.10.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), יום ו' 7.10.11, אחה"צ
ג', 13.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
א', 11.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, קוסרא, תיאסיר, יום א' 11.9.11, אחה"צ
ג', 16.08.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 16.8.11, אחה"צ
א', 07.08.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 7.8.11, אחה"צ
א', 24.07.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 24.7.11, אחה"צ
ה', 21.07.2011 גוכיה, תיאסיר, יום ה' 21.7.11, אחה"צ
ש', 16.07.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 16.7.11, אחה"צ
א', 26.06.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
א', 19.06.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.6.11, אחה"צ
ד', 25.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
ג', 17.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
א', 15.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.5.11, אחה"צ
ד', 11.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 11.5.11, אחה"צ
ג', 03.05.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
א', 01.05.2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
ה', 14.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 14.4.11, אחה"צ
ג', 05.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
א', 03.04.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
ג', 29.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
א', 27.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 27.3.11, אחה"צ
ד', 09.03.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
ה', 03.03.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
א', 13.02.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 13.2.11, אחה"צ
ה', 27.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
א', 16.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
א', 09.01.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
א', 02.01.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
ד', 15.12.2010 גוכיה, תיאסיר, יום ד' 15.12.10, אחה"צ
ג', 23.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.11.10, בוקר
א', 21.11.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.11.10, אחה"צ
א', 31.10.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.10.10, אחה"צ
א', 24.10.2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 24.10.10, בוקר
מחסום גוכיה
א', 17.10.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.10.10, אחה"צ
ה', 02.09.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 2.9.10, בוקר
ה', 01.07.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 1.7.10, אחה"צ
ה', 24.06.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.6.10, אחה"צ
א', 23.05.2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.5.10, אחה"צ
ג', 11.05.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ג' 11.5.10, אחה"צ
ה', 29.04.2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
ג', 27.04.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 27.4.10, בוקר
ג', 06.04.2010 ג'למה, גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 6.4.10, אחה"צ
ג', 30.03.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.3.10, אחה"צ
ה', 18.02.2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
ה', 11.02.2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
ד', 30.12.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ד' 30.12.09, אחה"צ
ה', 24.12.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
ג', 17.11.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
א', 20.09.2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 20.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום א' 13.9.09, אחה"צ
ה', 30.07.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
ג', 07.07.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
א', 22.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ