מטרד סביבתי בקלקיליה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
מרסי גאייר, ריקי שקד (מדווחת)
20/04/2016
|
בוקר

נפגשנו עם אנשי קלקיליה. ראש העיר ע., דובר העיריה נ. , מהנדס העיר י. וחברי עירייה נוספים, ביוזמתו של ס. ידידנו מחבלה.

הנוכחים בקשו להיפגש כדי להעלות בעיה שמטרידה אותם מזה זמן רב. מאז הוקמה גדר ההפרדה זורם הביוב שלהם אל בריכת החמצון  שליד קבוץ אייל. הצינור עובר באזור הטופוגרפי הנמוך ביותר בשכונה המערבית בעיר, דרך הגדר,  אל בריכה הנמצאת בסמוך לגדר מצידה הישראלי.  כמות הזורמת בצינור של '40,  מוזרמת אל צינור של ' 25 ומשם אל הבריכה. כשהבריכה מתמלאת מופסקת זרימת הביוב (בלא תאום) וכל האזור מוצף.  הבעיה מחריפה בעיקר בימי הגשמים. ושתי התעלות (המיועדות האחת למי גשמים והאחרת למי ביוב) עולות על גדותיהן וכל השכונה המערבית של קלקיליה, הנמוכה טופוגרפית מיתרת השטח, מוצפת במי ביוב. מי הגשמים מתערבבים במי הביוב.

Qalqilya ditch

הבריכה, ככל הנראה, אינה מטופלת כראוי  וריחות צחנה נישאים ע"י הרוח  אל אזורי המגורים בכל ימות השנה. בעיקר סובלות השכונות המערביות יותר של קלקיליה , מכת היתושים בלתי נסבלת, והתושבים חוששים ממחלות. תושבי קלקיליה נאלצים לאטום את בתיהם מפני הריח ומפני היתושים. הם מתלוננים על תופעות רבות של אסטמה וחוששים שההצפות הרבות ישפיעו גם על איכות מי התהום.

Qalqilya sewage

 

באזור ההצפה עומד בית ספר עממי לבנות,  הסובל אף הוא מ"אגם הביוב" שנקווה בו מדי חורף.

מדי פעם מפגינים בני נוער ליד הגדר נגד המפגע הזה וחיילי צה"ל משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות הנורים מעבר לגדר, ופוגעים לעתים קרובות גם בבית הספר.

קשה היה לשמוע מהם משפט, שחזר על עצמו במהלך השיחה: "כמובן, אנחנו ערבים ולכן ניתן להציף אותנו בביוב, בפסולת ובריחות רעים..".

ראש מועצת כפר ברא (שליד כפר קאסם), שהשתתף בפגישה אמר, הביוב שלנו זורם לאגן חמצון, הנמצא ע"י חורשים. שם מתפעלים טוב יותר את הבריכות ותופעות הצחנה  והיתושים אינן קיימות כלל.

העניין הועבר לטיפולה של אילנה בלמייקר.