Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

קלקיליה

ד', 07.02.2024 מרכז הגדה - אין עבודה, אין כסף, אין תקווה. רק ייאוש
א', 15.08.2021 משתלות קלקיליה, עזון
ב', 22.03.2021 חבלה - הפלסטינים החלו להתחסן במת"ק אייל
ה', 25.02.2021 מחסום חקלאי חדש מדרום לקלקיליה והגישה לתצפית על הכפרים הפלסטינים - נחסמה.
ג', 12.05.2020 קלקיליה - פתחו את העיר
א', 03.05.2020 בקלקיליה סגר מסגדים במרחב התפר ישראלים באים לקניות
ו', 17.04.2020 דוח בימי קורונה: קלקיליה - המחסום פתוח
ב', 19.06.2017 דוח מצב היתרים חקלאיים אזור טולכרם-קלקיליה
ג', 20.06.2017 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), קלקיליה
ד', 15.06.2016 קלקיליה
ד', 20.04.2016 מטרד סביבתי בקלקיליה
ו', 10.07.2015 חבלה, מעבר אייל, עזון, קלקיליה
ה', 20.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
א', 11.05.2014 מעבר אייל, קלקיליה
א', 12.05.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
ג', 13.03.2012 חבלה, עזון עתמה, עיזבת טביב, קלקיליה, יום ג' 13.3.12, אחה"צ
ג', 13.12.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
ב', 12.12.2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
ב', 14.11.2011 מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 14.11.11, בוקר
א', 09.10.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 9.10.11, אחה"צ
ב', 03.10.2011 א ראס, ג'וברה, זיבאד, כור, כפר ג'מאל, כפר עבוש, כפר צור, מעבר אליהו יום ב' 3.10.11 בוקר.
א', 25.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ד', 21.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
ד', 21.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
ב', 29.08.2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ב' 29.8.11, בוקר
ב', 27.06.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 27.6.11, בוקר
א', 12.06.2011 חבלה, קלקיליה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), 12.6.11, אחה"צ
ב', 23.05.2011 חבלה, קלקיליה, פלאמיה, עיזבת טאביב
א', 15.05.2011 חבלה, עזון, קלקיליה, יום א' 15.5.11, אחה"צ
ב', 09.05.2011 חבלה, קלקיליה, עיזבת טאביב, פלאמיה, שבי שומרון
ב', 02.05.2011 סיור בכפרים: עיזבאת טאביב ושערים חקלאים ג'יוס ופלאמיה
ב', 11.04.2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
ב', 28.02.2011 חבלה, שעיר ג'יוס צפון, שער פלאמיה
ב', 17.01.2011 שיחות עם תושבי נבי אליאס
ב', 10.01.2011 חבלה, קלקיליה, נבי אליאס, יום ב' 10.1.11, בוקר
ד', 29.12.2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
ג', 07.12.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
ג', 09.11.2010 חבלה, מעבר אייל, קלקיליה, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
א', 07.11.2010 חבלה, ג'יוס, כפר ג'מאל, יום ראשון 7.11 צהרים.
ב', 25.10.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 25.10.10, בוקר
א', 24.10.2010 בית איבא, יום א' 24.10.10, אחה"צ
ש', 23.10.2010 קלקיליה, יום שבת 23.10.10, בוקר
א', 17.10.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
א', 19.09.2010 קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
א', 19.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
ה', 26.08.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 26.8.10, אחה"צ
ד', 19.05.2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
ד', 17.03.2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
ב', 11.01.2010 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.1.10, בוקר
א', 29.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
א', 08.11.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, Sun 8.11.09, Afternoon
א', 01.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
א', 25.10.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 25.10.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
א', 04.10.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
ד', 16.09.2009 מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 16.9.09, בוקר
א', 30.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
ה', 27.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, בוקר
ה', 27.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 17.8.09, בוקר
א', 16.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 16.8.09, אחה"צ
ה', 13.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
ה', 13.08.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 13.8.09, בוקר
א', 09.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ב', 03.08.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.8.09, בוקר
ה', 30.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ה' 30.7.09, בוקר
ב', 27.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.7.09, בוקר
א', 26.07.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, קלקיליה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
ב', 20.07.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
ג', 14.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 12.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.7.09, בוקר
ה', 02.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
ה', 02.07.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ג', 30.06.2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ב', 29.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.6.09, בוקר
ד', 24.06.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
ג', 23.06.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
א', 21.06.2009 חווארה, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 21.6.09, אחה"צ
א', 21.06.2009 קלקיליה, יום א' 21.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
א', 14.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
ד', 10.06.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
ג', 09.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
ה', 04.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), קלקיליה, יום ה' 4.6.09, אחה"צ
ד', 03.06.2009 דיר שאראף (חביות), קלקיליה, יום ד' 3.6.09, בוקר
ד', 03.06.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.6.09, אחה"צ
ב', 01.06.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 דיר שאראף (חביות), קלקיליה, יום ב' 1.6.09, אחה"צ
א', 31.05.2009 אייל, ענבתא, קלקיליה, יום א' 31.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 21.5.09, בוקר
ב', 18.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.5.09, בוקר
א', 17.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
ד', 13.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 אייל, דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
ג', 12.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום ג' 12.5.09, בוקר
ב', 11.05.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
א', 10.05.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 10.5.09, אחה"צ
ה', 07.05.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
ה', 07.05.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 7.5.09, אחה"צ
ד', 06.05.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.5.09, אחה"צ
ג', 05.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.5.09, בוקר
ג', 28.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, בוקר
ג', 28.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
ו', 24.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ו' 24.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 23.4.09, בוקר
ד', 22.04.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 22.4.09, בוקר
ג', 21.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 21.4.09, אחה"צ
ב', 20.04.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
א', 19.04.2009 אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 16.4.09, אחה"צ
ד', 15.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
ג', 14.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.4.09, בוקר
א', 12.04.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, קלקיליה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
א', 12.04.2009 דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
ג', 07.04.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
ג', 07.04.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.4.09, בוקר
א', 05.04.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 5.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
ג', 31.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
ב', 30.03.2009 מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, בוקר
א', 29.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 29.3.09, אחה"צ
א', 29.03.2009 ג'ית, עזון, קלקיליה, יום א' 29.3.09, בוקר
ה', 26.03.2009 עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ה' 26.3.09, אחה"צ
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
ג', 24.03.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
ג', 24.03.2009 דיר שאראף (חביות), קלקיליה, יום ג' 24.3.09, אחה"צ
ג', 24.03.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.3.09, אחה"צ
ד', 18.03.2009 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 18.3.09, אחה"צ
ג', 17.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.3.09, אחה"צ
ב', 16.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.3.09, אחה"צ
ב', 16.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.3.09, בוקר
ג', 10.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 10.3.09, אחה"צ
ב', 09.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 9.3.09, בוקר
א', 08.03.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
ד', 04.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 בית איבא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 בית איבא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, אחה"צ
ג', 03.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.3.09, בוקר
ב', 02.03.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.3.09, בוקר
ה', 26.02.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, אחה"צ
ה', 26.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 26.2.09, בוקר
ד', 25.02.2009 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 25.2.09, אחה"צ
ב', 23.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.2.09, בוקר
א', 22.02.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
א', 22.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.2.09, אחה"צ
ג', 17.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.2.09, אחה"צ
ב', 16.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענאתא, קלקיליה, יום ב' 16.2.09, בוקר
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, בוקר
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
ד', 11.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 11.2.09, אחה"צ
ג', 10.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 10.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 א-ראס, בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר
א', 08.02.2009 ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.2.09, אחה"צ
ד', 04.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.2.09, בוקר
ג', 03.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, בוקר
ג', 03.02.2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
ב', 02.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, אחה"צ
ב', 02.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.2.09, בוקר
א', 01.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
א', 01.02.2009 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
ה', 29.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.1.09, בוקר
ג', 27.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
א', 25.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 25.1.09, אחה"צ
ה', 22.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 22.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 קלקיליה, יום ב' 19.1.09, בוקר
א', 18.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 15.1.09, בוקר
ג', 13.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 13.1.09, אחה"צ
ב', 12.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 12.1.09, בוקר
א', 11.01.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 11.1.09, אחה"צ
ג', 06.01.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ג', 06.01.2009 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 6.1.09, בוקר
ב', 05.01.2009 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
ה', 01.01.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 1.1.09, בוקר
ג', 30.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ג', 30.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.12.08, בוקר
ג', 30.12.2008 קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ג', 30.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ב', 29.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.12.08, בוקר
ה', 25.12.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 25.12.08, אחה"צ
ד', 24.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.12.08, בוקר
ג', 23.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.12.08, בוקר
ג', 23.12.2008 ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
ב', 22.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.12.08, אחה"צ
ה', 18.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 15.12.08, בוקר
א', 14.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.12.08, אחה"צ
ב', 08.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.12.08, בוקר
א', 07.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 4.12.08, בוקר
ג', 02.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 2.12.08, בוקר
ב', 01.12.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.12.08, בוקר
א', 30.11.2008 ענבתא, קלקיליה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
ד', 26.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
ג', 25.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 24.11.08, בוקר
ה', 20.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.11.08, בוקר
א', 16.11.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 16.11.08, אחה"צ
ב', 10.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.11.08, אחה"צ
ה', 06.11.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.11.08, בוקר
ה', 06.11.2008 קלקיליה, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
ד', 05.11.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.11.08, אחה"צ
ג', 04.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.11.08, אחה"צ
ב', 03.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
א', 02.11.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.11.08, אחה"צ
ד', 29.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 29.10.08, אחה"צ
ג', 28.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.10.08, בוקר
ג', 28.10.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 28.10.08, אחה"צ
ב', 27.10.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.10.08, בוקר
א', 26.10.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
ב', 20.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.10.08, בוקר
א', 19.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.10.08, אחה"צ
ב', 13.10.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 13.10.08, בוקר
א', 12.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
ג', 07.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ג', 07.10.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ב', 06.10.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.10.08, בוקר
א', 05.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 5.10.08, אחה"צ
ב', 29.09.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.9.08, בוקר
א', 28.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.9.08, אחה"צ
ה', 25.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 25.9.08, אחה"צ
ד', 24.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.9.08, אחה"צ
ד', 24.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.9.08, בוקר
ג', 23.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ב', 22.09.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.9.08, בוקר
א', 21.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 21.9.08, אחה"צ
ד', 17.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.9.08, אחה"צ
ד', 17.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.9.08, בוקר
ג', 16.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 16.9.08, בוקר
ג', 16.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 16.9.08, אחה"צ
א', 14.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.9.08, אחה"צ
ד', 10.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.9.08, אחה"צ
ג', 09.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
ג', 09.09.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 א-ראס, ענאתא, קלקיליה, יום ג' 9.9.08, בוקר
ב', 08.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 3.9.08, אחה"צ
ב', 01.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
ד', 27.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.8.08, בוקר
ג', 26.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.8.08, בוקר
ב', 25.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 25.8.08, בוקר
ה', 21.08.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ה' 21.8.08, אחה"צ
ד', 20.08.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ד' 20.8.08, אחה"צ
ג', 19.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 19.8.08, בוקר
ג', 19.08.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 19.8.08, בוקר
ב', 18.08.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.8.08, בוקר
א', 17.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
ה', 14.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 14.8.08, בוקר
ד', 13.08.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 13.8.08, אחה"צ
ב', 11.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
ד', 06.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.8.08, אחה"צ
ג', 05.08.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.8.08, אחה"צ
ב', 04.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 4.8.08, בוקר
א', 03.08.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 3.8.08, אחה"צ
ה', 31.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.7.08, בוקר
ד', 30.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.7.08, בוקר
ב', 28.07.2008 עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.7.08, בוקר
א', 27.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.7.08, אחה"צ
ד', 23.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.7.08, אחה"צ
ה', 17.07.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.7.08, אחה"צ
ד', 16.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.7.08, בוקר
ג', 15.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.7.08, בוקר
ב', 14.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.7.08, בוקר
א', 13.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 13.7.08, אחה"צ
ה', 10.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 10.7.08, בוקר
ג', 08.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.7.08, אחה"צ
ג', 08.07.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 7.7.08, בוקר
א', 06.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
ה', 03.07.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 3.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, בוקר
ד', 02.07.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 2.7.08, אחה"צ
ג', 01.07.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
ב', 30.06.2008 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.6.08, בוקר
ד', 25.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.6.08, אחה"צ
ג', 24.06.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 24.6.08, אחה"צ
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, בוקר
ב', 23.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
ה', 19.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ד', 18.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 18.6.08, בוקר
ג', 17.06.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, אחה"צ
ג', 17.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 17.6.08, בוקר
ב', 16.06.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 16.6.08, בוקר
א', 15.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.6.08, אחה"צ
ה', 12.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, בוקר
ד', 11.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
א', 08.06.2008 ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 8.6.08, אחה"צ
ה', 05.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 5.6.08, בוקר
ד', 04.06.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 4.6.08, אחה"צ
ד', 04.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.6.08, בוקר
ב', 02.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 2.6.08, בוקר
א', 01.06.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
ב', 26.05.2008 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 26.5.08, בוקר
ה', 22.05.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 22.5.08, בוקר
ד', 21.05.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.5.08, בוקר
ד', 21.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קונטיינר (ואדי נאר), קלקיליה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
ג', 20.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.5.08, בוקר
ב', 19.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
ד', 14.05.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
ד', 14.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
ה', 08.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
ד', 07.05.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.5.08, בוקר
ב', 05.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.5.08, בוקר
ד', 30.04.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ד' 30.4.08, בוקר
ב', 28.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.4.08, בוקר
א', 27.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
ד', 23.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.4.08, בוקר
ג', 22.04.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ג' 22.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.4.08, בוקר
ד', 16.04.2008 עזון, קלקיליה, יום ד' 16.4.08, בוקר
ד', 16.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 16.4.08, אחה"צ
ב', 14.04.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 א-ראס, אייל, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
ד', 09.04.2008 א-ראס, מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
ג', 08.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 8.4.08, אחה"צ
ב', 07.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, קלקיליה, יום ב' 7.4.08, בוקר
ה', 03.04.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 3.4.08, בוקר
ד', 02.04.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 2.4.08, בוקר
ב', 31.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 31.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.3.08, בוקר
ג', 25.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.3.08, אחה"צ
ג', 25.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.3.08, בוקר
ה', 20.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 19.3.08, בוקר
ג', 18.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 18.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 17.3.08, בוקר
א', 16.03.2008 עזון, קלקיליה, יום א' 16.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 12.3.08, בוקר
ג', 11.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 11.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.3.08, בוקר
א', 09.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.3.08, אחה"צ
ד', 05.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.3.08, בוקר
ב', 03.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 28.2.08, בוקר
ה', 28.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ה', 28.02.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ה' 28.2.08, בוקר
ד', 27.02.2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 27.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
ד', 20.02.2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
ב', 18.02.2008 ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.2.08, בוקר
א', 17.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
ד', 13.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
ב', 11.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 11.2.08, בוקר
א', 10.02.2008 ג'וברה (כפריאת), עזון, קלקיליה, יום א' 10.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 בית איבא, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 4.2.08, בוקר
א', 03.02.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום א' 3.2.08, אחה"צ
ה', 31.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום ה' 31.1.08, אחה"צ
ה', 31.01.2008 ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 31.1.08, בוקר
ד', 30.01.2008 ביציאה מקלקיליה תור מכוניות של חצי קילומטר
ג', 29.01.2008 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 29.1.08, בוקר
ב', 28.01.2008 א-ראס, ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.1.08, בוקר
א', 27.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
א', 27.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
א', 27.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 27.1.08, אחה"צ
ה', 24.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
ד', 23.01.2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 23.1.08, בוקר
ג', 22.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 22.1.08, אחה"צ
ב', 21.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 21.1.08, בוקר
א', 20.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 20.1.08, אחה"צ
ה', 17.01.2008 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, בוקר
ה', 17.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 17.1.08, אחה"צ
ד', 16.01.2008 בית איבא, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, בוקר
ד', 16.01.2008 קלקיליה, יום ד' 16.1.08, בוקר
ד', 16.01.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
ג', 15.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 15.1.08, אחה"צ
ב', 14.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 14.1.08, בוקר
א', 13.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 13.1.08, אחה"צ
ד', 09.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.1.08, בוקר
א', 06.01.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 6.1.08, אחה"צ
ד', 02.01.2008 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 2.1.08, בוקר
ג', 01.01.2008 א-ראס, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 1.1.08, בוקר
ב', 31.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
ב', 31.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, בוקר
א', 30.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 30.12.07, אחה"צ
ה', 27.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 27.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.12.07, בוקר
ג', 25.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 25.12.07, בוקר
ב', 24.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
ב', 24.12.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 24.12.07, בוקר
א', 23.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.12.07, אחה"צ
ה', 20.12.2007 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.12.07, בוקר
ד', 19.12.2007 קלקיליה, יום ד' 19.12.07, בוקר
ג', 18.12.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 18.12.07, בוקר
א', 16.12.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום א' 16.12.07, אחה"צ
ג', 11.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 11.12.07, בוקר
ב', 10.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 10.12.07, בוקר
א', 09.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.12.07, אחה"צ
ה', 06.12.2007 עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.12.07, בוקר
ד', 05.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, אחה"צ
ד', 05.12.2007 א-ראס, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 5.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 4.12.07, בוקר
ב', 03.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, בוקר
ב', 03.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
א', 02.12.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.12.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר
ד', 28.11.2007 עזון, קלקיליה, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 20.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 19.11.07, בוקר
א', 18.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
ב', 12.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 12.11.07, בוקר
א', 11.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ד', 07.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 7.11.07, בוקר
ב', 05.11.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.11.07, בוקר
ב', 05.11.2007 א-ראס, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 5.11.07, אחה"צ
א', 04.11.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 4.11.07, אחה"צ
ד', 31.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 31.10.07, בוקר
ג', 30.10.2007 א-ראס, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.10.07, בוקר
א', 28.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
ד', 24.10.2007 עזון, קלקיליה, יום ד' 24.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 עזון, קלקיליה, יום ב' 22.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 ארתאח, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 קלקיליה, יום ב' 22.10.07, אחה"צ
א', 21.10.2007 קלקיליה, יום א' 21.10.07, אחה"צ
ד', 17.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 17.10.07, בוקר
ב', 15.10.2007 עזון, קלקיליה, יום ב' 15.10.07, בוקר
א', 14.10.2007 קלקיליה, יום א' 14.10.07, אחה"צ
ג', 09.10.2007 קלקיליה, יום ג' 9.10.07, בוקר
ב', 08.10.2007 עזון, קלקיליה, יום ב' 8.10.07, בוקר
ה', 04.10.2007 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה
ג', 02.10.2007 עזון, קלקיליה, יום ג' 2.10.07, בוקר
ה', 20.09.2007 א-ראם, ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 20.9.07, אחה"צ
ה', 23.08.2007 Azun, Qalqiliya
מחסום קלקיליה
א', 01.01.2006 בית איבא, קלקיליה
ש', 28.02.2004 ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ה', 19.02.2004 קלקיליה
ג', 17.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ב', 16.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ג', 10.02.2004 קלקיליה, חווארה
ד', 04.02.2004 ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ג', 03.02.2004 ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
א', 01.02.2004 ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ג', 27.01.2004 ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ב', 19.01.2004 קלקיליה
ש', 01.01.2000 רבים חזרו הביתה. מעבר מכוניות איטי ארתח, ג'בארה, ג'ית, קלקיליה