זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ב' 23.3.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נטי א., רינה צ.
23/03/2009
|
בוקר

סיכום: 3 נהגי מוניות עוכבו לשעתיים לפחות.אין לנו אפשרות לראות מי כלוא בצינוק, אלא רק במקרה. חיילי מג"ב, בהוראת המת"ק, ממשיכים להתעלל בבעלי הדוכנים.אדם סיפר שכשב"ח הוכה באכזריות ע"י חיילים באיזור חברון.

כרגיל, הכניסות למרדה פתוחות, לזיתא - סגור. בכיפל חארס אין מחסום.

זעתרה - 9.00
 38 מכוניות. 2 עמדות בדיקה. ראינו את התור רק כשעזבנו את המקום, כי מהכיכר לא רואים את התור מכיוון שכם. צלצלנו לאבו רוקון. יש כלב.

עוורתא - 4 מכוניות בתור.

חווארה - 9.05- 10.35 זמן קצר לפני שהגענו היו חיילי מג"ב, שבפקודת המת"ק מתנכלים לבעלי הדוכנים. אחמד, נער הסוכריות ,בן 15, המפרנס משפחה של 7 נפשות, מספר שבעטו בו וכלאו אותו בג'ורה 4 שעות (אחרים אמרו שלזמן קצר). הם איימו שיאזקו אותו ויקחו אותו למחנה הצבאי. הוא מפוחד, אבל הרעב חזק מהצבא.
מידי פעם עבר נציג המת"ק ע. עם עוד חייל וגירשו את הרוכלים. כשרצינו לשתות כוס קפה היינו צריכות לשאול איפה הוא מתחבא.
9.20 - 5 גברים בתור . עמדה אחת פועלת. כל זמן שהותנו זה היה , פחות או יותר, מספר הממתינים. איש עם שטיח גדול, תיק גדול ושקית צריך להציג את כל הכבודה על מדף קטן המיועד לכך. כמובן שלא נערכה שום בדיקה.
בתור ה"הומניטרי" (מה הומניטרי פה?) עוברים יותר אנשים , אבל איננו יכולות לראות מה קורה שם, בגלל ההגבלות שהטיל עלינו המח"ט ("השטח הסטרילי").
9.30 - בעיה נוספת: איננו יכולות לראות אם יש מישהו כלוא בצינוק. בזוית מאוד מסוימת אנחנו יכולות לראות מהעמדה שע"י הקרוסלה את פתח הצינוק. כך ראינו שיש שם מישהו ששני חיילים מדברים איתו. כששאלנו על כך את ע. הוא אמר שאינו יודע, ואם כן - אלה נהגי מוניות שהתקרבו למחסום, כי על אחרים חייבים לדווח לו. החייל שלידו אמר שמעכבים אותם ל-5 דקות. אבל מישהו יותר אמין אמר שהוא כלוא כשעתיים. נטי אזרה עוז ובלי לשאול אף אחד הגיעה לצינוק (דרך השטח הסטרילי ,כמובן) והתברר לה שכלואים שם 3 אנשים, לדבריהם- 3 שעות. דיברנו על כך עם קצין המעברים אבו רוקון וביקשנו שיטפל. נראה שהצינוק ממוקם כך שלא אנחנו ולא אחרים יכולים לראות מה קורה שם –וזה פתח להתעללות ללא ביקורת.

כשהגענו היו בתור הרכבים 2 מכוניות בלבד.
10.00 - 12 רכבים בתור. 2 עמדות פתוחות, אבל רק אחת מקבלת רכבים. ב-5 דקות עברו 3 מכוניות.
10.15 - גם העמדה השניה פועלת. 7 רכבים עברו ב-5 דקות. 11 רכבים בתור. כך שזמן ההמתנה אינו עולה על 10 דקות.
יתכן שמיעוט הממתינים הוא בגלל שדרך בית איבא אפשר לצאת ללא תסריחinfo-icon וללא בדיקה.
חייל מוביל אזרח לשירותים. מסתבר שזה אחד המעוכבים (לא ל-5 דקות!).
כרגיל, פונים אלינו אנשים עם כל מיני בעיות עם הרשויות הישראליות.
אדם אחד מספר שהוא מובטל, יש לו ילד נכה, ואין לו פרנסה. הוא לא קיבל רישיון עבודה בישראל, למרות שאינו מנוע שב"כinfo-icon וגם לא מנוע משטרהinfo-icon. בצר לו הסתנן לישראל באיזור חברון. פעם אחת תפסו אותו חיילים , יחד עם עוד שב"חיםinfo-icon, ונתנו לו מכות רצח,עד שהקיא והתעלף. הוא לא מעוניין להגיש תביעה, הוא רק רוצה לעבוד. (היום קראתי בעיתון על יחידת מילואים בדרום הר חברון שהתעללה בפלסטינים- בהם פיזית וברכושם). הפניתי אותו לסילביה.
נער הסוכריות סיפר שאחיו כלוא בישראל. למשפחה אין 1000 ש"ח לעו"ד וכן 1000 ש"ח כנראה כעריבות שישוחרר עד למשפט.
10.35 - עוזבות.

זעתרא - 11.00- 12 מכוניות מכיוון שכם .עמדה אחת. הכלב בודק מכונית במיגרש, ועוד עחת מחכה לבדיקה.


כיפל חארס-
מהכביש הראשי נדמה שאולי יש שם מחסום: מכונית פלסטינית עומדת על הכביש ביציאה מהכפר, אולי מחכה לסימן מחייל. אבל אנחנו כבר עברנו, ולחזור זה סיבוב גדול (אנחנו נוסעות עם נאדים).