ארתאח (שער אפרים) - כרגיל המתנה ארוכה למעבר והמתנה ארוכה להסעה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
עידית מאור וניצה הרצוג
04/02/2018
|
בוקר

המעבר נפתח בזמן 04:00, קצב המעבר בבדיקה סמוך להתחלת הבוקרמהכניסה לקטע שלפני ה"קופסא השחורה" (איננו יודעות מה קורה בפניםארך כ-6 דקות לאישה מדגמית וכ- 12 דקות לגבר.

בהמשך הזמן התארך בדקות מספר והגיע עד ל-20 דקות.

אנשים שפנו אלינו אמרו שיש שני קטעים קשים במעבר:

*הקטע בשטח הפלסטינישבו אין סדר והמהומה רבה.

*הקטע הפנימישגם הוא נסתר מעיננולדברי האנשים עובדות רק מחצית מתחנות הבדיקה.

יום ראשון הוא העמוס ביותר והתרשמנו שהצפיפות הייתה קשה ביותרמשהו דומה לעדר כבשים...

אנחנו נוכחות בתופעה מעוררת שאלהתהייהשלפיה האנשים מקדימים מאוד את הגעתם למעבר ואחרי שעוברים אותו מחכים זמן רב עדשיוצאים לדרכם למקומות העבודה השונים.

הדבר נעשה כנראה מחשש לבעיות שונות ומשונות שקורות במחסום וגורמות לחשש שהמעבר לא יהיה חלק.

אדם אחד סיפר שהוא קם בשלוש לפנות בוקר ומגיע הביתה בסביבות שש בערבלמרות זאת הוא וגם מספר אנשים אחרים פנו אלינו בבקשה להקדים את שעת פתיחת המחסום כד להקל על הלחץ.

הצפייה היום עוררה רגשות עצובים ומרים על גודל ההשפלה שעוברים אלפי אנשים מדי יום תחת ידנו.