Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ארתאח/שער אפרים

ד', 16.06.2021 עזון מכותרת - ענישה קולקטיבית
ב', 31.08.2020 מת"ק טולכרם אין תיאום עם המת"ק הישראלי
ה', 05.03.2020 מחסום ארתח: פעם היה רע והיום לא טוב
א', 01.12.2019 משמרת הכרות עם מחסומי פועלים אייל וארתאח
א', 17.11.2019 ארתאח - מגרש החניה מלא לפני השעה 4:00, בקושי אפשר לעבור.
ו', 23.08.2019 ארתאח, מעבר אייל - תלונות על קשיי פרנסה, אווירה של יאוש
א', 10.03.2019 ארתאח - אישה אמרה שכמעט נחנקה בדוחק
א', 20.01.2019 מחסום ארתאח - אשה יוצאת מביתה בגדה בשתיים לפנות בוקר כדי לתפוס מקום טוב בתור. המעבר (לישראל) יתחיל בארבע
א', 30.12.2018 ארתאח - שחר, שגרה גשומה
א', 09.12.2018 ארתאח - תלונות על עמידה ממושכת בבוץ ללא הגנה מהגשם
א', 18.11.2018 ארתאח (שער אפרים) טיפות של שיפור
א', 28.10.2018 שחר במחסום ארתאח (שער-אפרים)
א', 07.10.2018 שחר במחסום ארתאח (שער אפרים)
א', 02.09.2018 ארתאח (שער אפרים)
א', 22.07.2018 ארתאח (שער אפרים) - אולי מקשיבים לנו.
א', 08.07.2018 ארתאח (שער אפרים) במקום עברית ערבית ואנגלית - רק עברית
ה', 14.06.2018 ארתאח (שער אפרים) עבודה בחקלאות - 160 ש"ח ליום
א', 27.05.2018 ארתאח (שער אפרים) - אין תאורה בחניה
א', 29.04.2018 ארתאח (שער אפרים) הלחץ, הצפיפות ואי השקט
א', 15.04.2018 ארתאח (שער אפרים)
ג', 13.03.2018 ארתאח (שער אפרים) קשיי הסעה חזרה למחסום
ב', 19.02.2018 ארתאח (שער אפרים)
א', 04.02.2018 ארתאח (שער אפרים) - כרגיל המתנה ארוכה למעבר והמתנה ארוכה להסעה
א', 28.01.2018 ארתאח (שער אפרים), עזון - אלפים שמעוניינים לעבוד
א', 14.01.2018 ארתאח (שער אפרים)
א', 31.12.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 10.12.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 26.11.2017 ארתאח (שער אפרים) קשה תמיד. יום ראשון קשה במיוחד!
ג', 21.11.2017 ארתאח (שער אפרים)
ב', 16.10.2017 ארתאח (שער אפרים) מעבר מהיר - אין בכלל תור!
א', 17.09.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 27.08.2017 ארתאח (שער אפרים)
ד', 02.08.2017 פגישה עם שרון ברוך מנהל מחסום ארתאח (שער אפרים)
א', 13.08.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 30.07.2017 ארתאח (שער אפרים)
ב', 17.07.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 02.07.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 30.04.2017 ארתאח - סגור
א', 23.04.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 19.03.2017 ארתאח (שער אפרים)
ד', 08.03.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 19.02.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 05.02.2017 שחר, שיחות עם פועלים.
א', 22.01.2017 ארתאח (שער אפרים)
א', 25.12.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 11.12.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 27.11.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 18.09.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 04.09.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 21.08.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 07.08.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 24.07.2016 ארתאח (שער אפרים)
ה', 14.07.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 26.06.2016 ארתאח (שער אפרים)
ג', 14.06.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 29.05.2016 ארתאח (שער אפרים)
ג', 17.05.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 15.05.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 01.05.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 17.04.2016 ארתאח (שער אפרים)
ד', 06.04.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 20.03.2016 ארתאח (שער אפרים)
ד', 09.03.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 21.02.2016 ארתאח (שער אפרים)
ב', 08.02.2016 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ד', 03.02.2016 ארתאח (שער אפרים)
א', 31.01.2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
א', 17.01.2016 ארתאח (שער אפרים)
ד', 13.01.2016 ארתאח (שער אפרים)
ג', 12.01.2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון
ב', 21.12.2015 ארתאח (שער אפרים)
ב', 21.12.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 20.12.2015 ארתאח (שער אפרים), פרעון
ה', 17.12.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 06.12.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 22.11.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 08.11.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 25.10.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 04.10.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 06.09.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 23.08.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 09.08.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 26.07.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 12.07.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 28.06.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
ו', 26.06.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 14.06.2015 ארתאח (שער אפרים)
ו', 12.06.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 31.05.2015 ארתאח (שער אפרים)
ו', 29.05.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 20.05.2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 17.05.2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 10.05.2015 ארתאח (שער אפרים)
ו', 01.05.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 19.04.2015 ארתאח (שער אפרים)
ו', 17.04.2015 ארתאח (שער אפרים)
ב', 06.04.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 05.04.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 25.03.2015 ארתאח (שער אפרים), עזון
א', 22.03.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 18.03.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 08.03.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 25.02.2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ג', 24.02.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 22.02.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 15.02.2015 ארתאח (שער אפרים)
ו', 13.02.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 04.02.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 01.02.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 25.01.2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 18.01.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 11.01.2015 ארתאח (שער אפרים)
א', 04.01.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 31.12.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 28.12.2014 ארתאח (שער אפרים)
ד', 24.12.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 23.12.2014 ארתאח (שער אפרים)
ב', 22.12.2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
א', 21.12.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 14.12.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 07.12.2014 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), עזבת אלטביב, עזון
א', 30.11.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 23.11.2014 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, עזון, ענבתא
ו', 21.11.2014 ארתאח (שער אפרים)
ב', 17.11.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 14.11.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ה', 13.11.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 02.11.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 24.10.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 19.10.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ג', 14.10.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 12.10.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 05.10.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 21.09.2014 ארתאח (שער אפרים)
ד', 10.09.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא
א', 07.09.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 24.08.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ו', 18.07.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
ו', 04.07.2014 ארתאח (שער אפרים)
ד', 11.06.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 08.06.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 01.06.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 27.05.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 25.05.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 23.05.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 13.05.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 09.05.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 27.04.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 11.04.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 08.04.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 28.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
ג', 25.03.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 21.03.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 18.03.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 14.03.2014 ארתאח (שער אפרים)
ד', 12.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
א', 09.03.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 04.03.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
ו', 28.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ד', 26.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 25.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ג', 25.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ב', 24.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 23.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ה', 20.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 14.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 31.01.2014 ארתאח (שער אפרים)
א', 22.12.2013 ארתאח (שער אפרים)
ו', 13.12.2013 ארתאח (שער אפרים)
ד', 11.12.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
א', 24.11.2013 ארתאח (שער אפרים)
א', 17.11.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.11.13, בוקר
א', 27.10.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 27.10.13, בוקר
א', 20.10.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 20.10.13, בוקר
ו', 18.10.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 18.10.13, בוקר
ו', 11.10.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 11.10.13, בוקר
ג', 08.10.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.10.13, בוקר
ב', 07.10.2013 ארתאח (שער אפרים), עזון, יום ב' 7.10.13, בוקר
ו', 27.09.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 27.9.13, בוקר
ו', 13.09.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 13.9.13, בוקר
ו', 30.08.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.8.13, בוקר
ו', 16.08.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 16.8.13, בוקר
ג', 30.07.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, ענבתא, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
א', 21.07.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 21.7.13, בוקר
ו', 05.07.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 5.7.13, בוקר
ו', 21.06.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.6.13, בוקר
ו', 07.06.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 7.6.13, בוקר
ו', 31.05.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 31.5.13, בוקר
ו', 24.05.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 24.5.13, בוקר
ו', 10.05.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 10.5.13, בוקר
ג', 09.04.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
א', 07.04.2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 7.4.13, בוקר
א', 17.03.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום א' 17.3.13, בוקר
ד', 06.03.2013 ארתאח (שער אפרים), כפר סור, מעבר אליהו, עזבת טביב, עזון, יום ד' 6.3.13, אחה"צ
א', 03.03.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.3.13, בוקר
א', 17.02.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.2.13, בוקר
א', 10.02.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
א', 03.02.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.2.13, בוקר
ב', 21.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
א', 20.01.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 20.1.13, בוקר
ג', 15.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חברון, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
א', 13.01.2013 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 13.1.13, בוקר
ה', 03.01.2013 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 3.1.13, בוקר
ג', 01.01.2013 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ענבתא, יום ג' 1.1.13, בוקר
א', 16.12.2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 16.12.12, בוקר
ו', 23.11.2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 23.11.12, בוקר
ו', 09.11.2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 9.11.12, בוקר
ד', 07.11.2012 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ד' 7.11.12, בוקר
ו', 26.10.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 26.10.12, בוקר
ו', 12.10.2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 12.10.12, בוקר
ו', 28.09.2012 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 28.9.12, בוקר
א', 02.09.2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 2.9.12, בוקר
ג', 28.08.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
ה', 23.08.2012 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ה' 23.8.12, אחה"צ
א', 19.08.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, יום א' 19.8.12, בוקר
ג', 14.08.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
ה', 09.08.2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עוורתא, עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 9.8.12, אחה"צ
ג', 19.06.2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
א', 03.06.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 3.6.12, בוקר
א', 13.05.2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 13.5.12, בוקר
ש', 21.04.2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 21.4.12, בוקר
ב', 02.04.2012 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 2.4.12, בוקר
א', 25.03.2012 ארתאח (שער אפרים), יום א' 25.3.12, בוקר
ה', 22.03.2012 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ה' 22.3.12, בוקר
ב', 19.03.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 19.3.12, בוקר
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
א', 04.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר שומרון, יום א' 4.3.12, בוקר
א', 04.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 4.3.12, אחה"צ
ב', 27.02.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר
ג', 31.01.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 31.1.12, בוקר
א', 25.12.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, יום א' 25.12.11, אחה"צ
ג', 20.12.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 20.12.11, בוקר
ג', 13.12.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
ב', 24.10.2011 חבלה, ג'יוס, צומת ג'ית, שופא, אירתח יום ב' 24.10.2011 משמרת צהרים.
ג', 18.10.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עורטא, יום ג' 18.10.11, אחה"צ
א', 09.10.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 9.10.11, אחה"צ
א', 09.10.2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.10.11, בוקר
א', 25.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ש', 24.09.2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עורטא, שבת 24.9.11, בוקר
ד', 21.09.2011 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 21.9.11, בוקר
א', 04.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 4.9.11, אחה"צ
א', 21.08.2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.8.11, בוקר
א', 21.08.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
ה', 18.08.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
א', 31.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 31.7.11, בוקר
ד', 27.07.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
א', 17.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 17.7.11, בוקר
א', 17.07.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, יום א' 17.7.11, אחה"צ
ה', 14.07.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
ד', 13.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שופא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
א', 10.07.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 10.7.11, אחה"צ
א', 26.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 26.6.11, אחה"צ
ג', 21.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
ד', 15.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת),ג'יוס, מעבר אליהו, עזון,פלאמיה, יום ד' 15.6.11, אחה"צ
ד', 15.06.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 15.6.11, בוקר
ב', 13.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
א', 12.06.2011 חבלה, קלקיליה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), 12.6.11, אחה"צ
א', 05.06.2011 חבלה, כביש מס' 55, שבי שומרון, דיר שאראף, ג'וברה, ארתאח, יום א', 5.6.11, אחה"צ
ד', 01.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
ג', 31.05.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 31.5.11, אחה"צ
א', 29.05.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 29.5.11, בוקר
ד', 25.05.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 25.5.11, בוקר
א', 22.05.2011 הקו הירוק, חבלה, בית איבא, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, אירתאח (שער אפרים), יום א', 22.5.11, אחה"צ
ה', 19.05.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
ד', 11.05.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
ד', 11.05.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
א', 01.05.2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
ד', 27.04.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
ה', 21.04.2011 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.4.11, אחה"צ
א', 17.04.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, אירתאח (שער אפרים)
ד', 13.04.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
ג', 12.04.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון, ענבתא, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
ג', 05.04.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 5.4.11, בוקר
ד', 30.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 30.3.11, בוקר
ד', 23.03.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
ה', 17.03.2011 ארתאח (שער אפרים), צומת ג'ית, יום ה' 17.3.11, בוקר
ד', 16.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 16.3.11, בוקר
א', 13.03.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, ענבתא, ג'ובארה, ארתאח (שער אפרים)
א', 13.03.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), יום א', 13.3.11, אחה"צ
ג', 08.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.3.11, בוקר
א', 06.03.2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.3.11, בוקר
ד', 02.03.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 2.3.11, אחה"צ
ג', 01.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
ג', 01.03.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 1.3.11, בוקר
ב', 21.02.2011 ארתאח (שער אפרים), חווארה, ענבתא, יום ב' 21.2.11, אחה"צ
א', 20.02.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 20.2.11, אחה"צ
ד', 09.02.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 9.2.11, בוקר
א', 06.02.2011 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.2.11, בוקר
א', 06.02.2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 6.2.11, אחה"צ
ג', 01.02.2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
ב', 31.01.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
א', 30.01.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 30.1.11, בוקר
ה', 27.01.2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
א', 23.01.2011 ארתאח, שחר
ג', 18.01.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.1.11, בוקר
א', 09.01.2011 ג'וברה, ענבתא, כביש מס' 55, שער 109, שער 1393 (חבלה)
ג', 28.12.2010 יום ג' 28.12.10, בוקר
ב', 27.12.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
א', 26.12.2010 אזור קלקיליה , שכם
ו', 24.12.2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ו' 24.12.10, בוקר
ד', 22.12.2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
ד', 15.12.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
ו', 10.12.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 10.12.10, בוקר
ד', 01.12.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 1.12.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 28.11.10, בוקר
ג', 23.11.2010 מחסומי מרחב התפר: משער חקלאי חבלה ופלמייה עד ענבתא, ג'ברה ומחסום קצה ארתאח
ג', 16.11.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
ב', 15.11.2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
א', 14.11.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אייל, יום א' 14.11.10, אחה"צ
א', 14.11.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.11.10, בוקר
ו', 12.11.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 12.11.10, בוקר
ד', 10.11.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 10.11.10, בוקר
א', 07.11.2010 ארתאח, ג'ברה, אייל, חבלה, יום א', 7.11.10, שחר-בוקר
א', 31.10.2010 משמרת שחר ארתאח, יום ראשון 31.10.10
א', 31.10.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 31.10.10, אחה"צ
ו', 29.10.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 29.10.10, בוקר
ג', 26.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
ב', 25.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 25.10.10, אחה"צ
ג', 19.10.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
ב', 18.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
ה', 14.10.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 14.10.10, בוקר
ד', 13.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
א', 10.10.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 10.10.10, בוקר
א', 19.09.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
ב', 13.09.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון, יום ב' 13.9.10, אחה"צ
א', 12.09.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 12.9.10, אחה"צ
ה', 02.09.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 2.9.10, בוקר
ב', 30.08.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
ש', 28.08.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, חווארה, ענבתא, יום ש' 28.8.10, בוקר
ה', 26.08.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 26.8.10, אחה"צ
ד', 25.08.2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 25.8.10, אחה"צ
א', 22.08.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 22.8.10, בוקר
ה', 19.08.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 19.8.10, בוקר
ה', 19.08.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 19.8.10, אחה"צ
ד', 18.08.2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 18.8.10, בוקר
ד', 18.08.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
ד', 11.08.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום ד' 11.8.10, בוקר
ג', 10.08.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 10.8.10, בוקר
ו', 06.08.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 6.8.10, בוקר
ב', 02.08.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 2.8.10, אחה"צ
ו', 30.07.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 30.7.10, בוקר
ד', 28.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 28.7.10, בוקר
ד', 28.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
ו', 23.07.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ו' 23.7.10, בוקר
א', 18.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
ש', 17.07.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ש' 17.7.10, בוקר
ה', 15.07.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
ה', 15.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
ד', 14.07.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 14.7.10, בוקר
א', 11.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר
ה', 08.07.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
ב', 05.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
ש', 03.07.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, עזון עתמה, יום ש' 3.7.10, בוקר
ו', 02.07.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 2.7.10, בוקר
ד', 30.06.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 30.6.10, אחה"צ
ב', 28.06.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
ב', 28.06.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 28.6.10, בוקר
ו', 18.06.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 18.6.10, בוקר
א', 13.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר
ו', 11.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
ה', 10.06.2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
ד', 09.06.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 9.6.10, אחה"צ
ב', 07.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 7.6.10, בוקר
ב', 07.06.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
ב', 07.06.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.6.10, אחה"צ
א', 06.06.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 6.6.10, בוקר
ד', 02.06.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.6.10, אחה"צ
ד', 02.06.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 2.6.10, בוקר
ב', 31.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 24.5.10, אחה"צ
ו', 21.05.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ו' 21.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
ה', 13.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
ד', 12.05.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
א', 09.05.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 9.5.10, בוקר
א', 09.05.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 9.5.10, אחה"צ
ד', 05.05.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 5.5.10, אחה"צ
ה', 29.04.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 29.4.10, בוקר
ד', 28.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
ה', 22.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 22.4.10, אחה"צ
ה', 15.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 15.4.10, בוקר
ב', 12.04.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 12.4.10, בוקר
ה', 08.04.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 8.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 7.4.10, בוקר
ה', 01.04.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 1.4.10, אחה"צ
א', 28.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
ה', 25.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
ד', 24.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 24.3.10, אחה"צ
ג', 23.03.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 23.3.10, בוקר
א', 21.03.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 21.3.10, אחה"צ
ה', 18.03.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.3.10, בוקר
ה', 18.03.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, ענבתא, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
א', 14.03.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 14.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
ד', 10.03.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
ד', 03.03.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
ד', 03.03.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 3.3.10, בוקר
ב', 01.03.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
ד', 24.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
ג', 23.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 23.2.10, בוקר
ב', 22.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
א', 21.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.2.10, בוקר
א', 21.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.2.10, בוקר
ה', 18.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.2.10, בוקר
ד', 17.02.2010 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ד' 17.2.10, בוקר
ד', 17.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
ג', 16.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 16.2.10, אחה"צ
א', 14.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.2.10, בוקר
א', 14.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 14.2.10, אחה"צ
ה', 11.02.2010 ארתאח (שער אפרים), חווארה, עורטא, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ד', 10.02.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
ג', 09.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), יום ג' 9.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
א', 07.02.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.2.10, בוקר
ה', 04.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 4.2.10, אחה"צ
ד', 03.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
ג', 02.02.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
ב', 01.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.2.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ה', 28.01.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
ד', 27.01.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
ד', 27.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 27.1.10, בוקר
ג', 26.01.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 26.1.10, אחה"צ
ב', 25.01.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
א', 24.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 24.1.10, בוקר
ה', 21.01.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
ד', 20.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 20.1.10, אחה"צ
ג', 19.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 19.1.10, אחה"צ
ג', 19.01.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, ענבתא, יום ג' 19.1.10, בוקר
ב', 18.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
א', 17.01.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 17.1.10, בוקר
ג', 12.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, אחה"צ
ג', 12.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ג' 12.1.10, בוקר
א', 10.01.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 10.1.10, אחה"צ
א', 03.01.2010 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
ד', 30.12.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 30.12.09, אחה"צ
ג', 29.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, עזון עתמה, ענבתא, יום ג' 29.12.09, בוקר
ב', 28.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
ב', 28.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
א', 27.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
א', 27.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 27.12.09, אחה"צ
ה', 24.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
ה', 24.12.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 24.12.09, בוקר
ד', 23.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 23.12.09, אחה"צ
ג', 22.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
ב', 21.12.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 21.12.09, בוקר
ב', 21.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
א', 20.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 20.12.09, אחה"צ
ה', 17.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
ג', 15.12.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון עתמה, יום ג' 15.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
ב', 14.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 14.12.09, בוקר
ב', 14.12.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 14.12.09, אחה"צ
א', 13.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
א', 13.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 13.12.09, אחה"צ
א', 13.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 13.12.09, בוקר
ה', 10.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), יום ה' 10.12.09, אחה"צ
ה', 10.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 10.12.09, בוקר
ד', 09.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חווארה, ענבתא, יום ד' 9.12.09, אחה"צ
ב', 07.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 7.12.09, בוקר
ב', 07.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
ב', 07.12.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
א', 06.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום א' 6.12.09, אחה"צ
ד', 02.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
ד', 02.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
ד', 02.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 2.12.09, אחה"צ
ב', 30.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
א', 29.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
ה', 26.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 26.11.09, אחה"צ
ד', 25.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ד', 25.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ג', 24.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 24.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
ד', 18.11.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 18.11.09, בוקר
ב', 16.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
ב', 16.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.11.09, אחה"צ
ג', 10.11.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
ג', 10.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 9.11.09, בוקר
א', 01.11.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
א', 25.10.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 25.10.09, אחה"צ
ג', 20.10.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
א', 18.10.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 18.10.09, בוקר
ג', 13.10.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
א', 11.10.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, ראס עטיה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
ד', 30.09.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 30.9.09, בוקר
ג', 29.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
ה', 24.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
ג', 22.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 22.9.09, אחה"צ
ב', 21.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 21.9.09, בוקר
ה', 17.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
ג', 15.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 15.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
א', 13.09.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 13.9.09, בוקר
ד', 09.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
א', 06.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 6.9.09, אחה"צ
א', 06.09.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 6.9.09, בוקר
ה', 03.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 3.9.09, בוקר
ד', 02.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 2.9.09, בוקר
ג', 01.09.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
ב', 31.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
א', 30.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 30.8.09, בוקר
ה', 27.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 27.8.09, בוקר
ה', 27.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
ד', 26.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 25.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 25.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
ב', 24.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 24.8.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
ד', 19.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 19.8.09, בוקר
ג', 18.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.8.09, בוקר
ג', 18.08.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 16.8.09, בוקר
ד', 12.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
ג', 11.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
א', 09.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 9.8.09, בוקר
ה', 06.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
ה', 06.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 6.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 5.8.09, בוקר
ב', 03.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 3.8.09, בוקר
ה', 30.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 30.7.09, אחה"צ
ד', 29.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 29.7.09, בוקר
ג', 28.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 28.7.09, בוקר
ב', 27.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.7.09, בוקר
ה', 23.07.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ענבתא, יום ה' 23.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 22.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 21.7.09, בוקר
ג', 21.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 21.7.09, בוקר
ב', 20.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 20.7.09, אחה"צ
ד', 15.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 15.7.09, בוקר
ג', 14.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
ב', 13.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
ד', 08.07.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
ג', 07.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
ב', 06.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
ה', 02.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
ה', 02.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 2.7.09, בוקר
ד', 01.07.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 1.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 30.6.09, בוקר
ב', 29.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
א', 28.06.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 28.6.09, בוקר
א', 28.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 28.6.09, בוקר
ד', 24.06.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ד' 24.6.09, בוקר
ג', 23.06.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
א', 21.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 21.6.09, בוקר
ה', 18.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 18.6.09, בוקר
ג', 16.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ג', 16.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 14.6.09, בוקר
א', 14.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
ה', 11.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
ה', 11.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 11.6.09, בוקר
ג', 09.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 9.6.09, בוקר
ג', 09.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
א', 07.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 7.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 7.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), קלקיליה, יום ה' 4.6.09, אחה"צ
ה', 04.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 4.6.09, בוקר
ד', 03.06.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 3.6.09, בוקר
ג', 02.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 2.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, אחה"צ
ב', 01.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 1.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, בוקר
א', 31.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 31.5.09, בוקר
ג', 26.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, בוקר
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, אחה"צ
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.5.09, בוקר
ג', 26.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
ב', 25.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 25.5.09, בוקר
א', 24.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.5.09, בוקר
א', 24.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 24.5.09, בוקר
ה', 21.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
ה', 21.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 21.5.09, בוקר
ד', 20.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 20.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, אחה"צ
ג', 19.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 19.5.09, בוקר
ב', 18.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 18.5.09, בוקר
א', 17.05.2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
ה', 14.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ה' 14.5.09, בוקר
ד', 13.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
ד', 13.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 13.5.09, בוקר
ג', 12.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 12.5.09, בוקר
ג', 12.05.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), יום ג' 12.5.09, בוקר
ב', 11.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ב' 11.5.09, בוקר
א', 10.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 10.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 ארתאח, יום ה' 7.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.5.09, בוקר
ד', 06.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 6.5.09, בוקר
ג', 05.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.5.09, בוקר
ג', 05.05.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
א', 03.05.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.5.09, בוקר
ה', 30.04.2009 ארתאח, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.4.09, בוקר
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ה', 23.04.2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
ד', 22.04.2009 ארתאח, ענבתא, יום ד' 22.4.09, בוקר
א', 12.04.2009 ארתאח (שער אפרים), עזון, קלקיליה, יום א' 12.4.09, אחה"צ
ב', 06.04.2009 ארתאח, יום ב' 6.4.09, בוקר
א', 05.04.2009 ארתאח, יום א' 5.4.09, בוקר
ה', 02.04.2009 ארתאח, ענבתא, יום ה' 2.4.09, בוקר
ג', 31.03.2009 ארתאח, עזון עתמה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
ה', 26.03.2009 ארתאח, יום ו' 27.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 22.3.09, בוקר
ה', 19.03.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, בוקר
א', 15.03.2009 ארתאח (שער אפרים), יום א' 15.3.09, בוקר
א', 15.03.2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, יום א' 15.3.09, בוקר
ש', 28.02.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר
ד', 25.02.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 25.2.09, בוקר
ב', 16.02.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
ג', 03.02.2009 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 3.2.09, אחה"צ
ד', 28.01.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 28.1.09, בוקר
ד', 21.01.2009 ארתאח, ענבתא, יום ד' 21.1.09, בוקר
ה', 01.01.2009 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ה' 1.1.09, בוקר
ד', 31.12.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.12.08, בוקר
א', 21.12.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 21.12.08, בוקר
ה', 11.12.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 11.12.08, בוקר
ד', 10.12.2008 ארתאח, ענבתא, יום ד' 10.12.08, בוקר
ג', 09.12.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
א', 07.12.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 7.12.08, בוקר
ה', 27.11.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 27.11.08, בוקר
א', 23.11.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 23.11.08, בוקר
ד', 19.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 19.11.08, בוקר
ג', 18.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 18.11.08, אחה"צ
ה', 13.11.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 13.11.08, בוקר
ג', 11.11.2008 ארתאח, ענבתא, יום ג' 11.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 9.11.08, בוקר
ד', 05.11.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ד' 5.11.08, בוקר
ב', 03.11.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.11.08, בוקר
א', 12.10.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 12.10.08, בוקר
א', 14.09.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 14.9.08, בוקר
א', 31.08.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 31.8.08, בוקר
א', 24.08.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.8.08, בוקר
א', 10.08.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 10.8.08, בוקר
א', 20.07.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.7.08, בוקר
א', 06.07.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 6.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ב' 30.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 22.6.08, בוקר
ה', 29.05.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 29.5.08, בוקר
א', 25.05.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 25.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 18.5.08, בוקר
ה', 15.05.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 15.5.08, בוקר
ד', 14.05.2008 ארתאח, עזון, ענבתא, יום ד' 14.5.08, בוקר
א', 27.04.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 27.4.08, בוקר
א', 13.04.2008 אייל, ארתאח, יום א' 13.4.08, בוקר
א', 13.04.2008 ארתאח, בית איבא, ענבתא, יום א' 13.4.08, בוקר
א', 13.04.2008 ארתאח, ענבתא, יום א' 13.4.08, בוקר
ה', 10.04.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 10.4.08, בוקר
א', 23.03.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 23.3.08, בוקר
א', 16.03.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 16.3.08, בוקר
ה', 06.03.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 6.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 4.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 2.3.08, בוקר
א', 24.02.2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
ה', 07.02.2008 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.2.08, בוקר
ב', 28.01.2008 א-ראס, ארתאח, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 28.1.08, בוקר
א', 20.01.2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.1.08, בוקר
ד', 26.12.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 26.12.07, בוקר
ה', 29.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 29.11.07, בוקר
ג', 27.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 27.11.07, בוקר
א', 25.11.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 25.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 20.11.07, בוקר
ה', 15.11.2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ה' 15.11.07, בוקר
א', 04.11.2007 ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 4.11.07, בוקר
ד', 31.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 31.10.07, בוקר
ד', 31.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ד' 31.10.07, בוקר
א', 28.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 28.10.07, אחה"צ
ג', 23.10.2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום ג' 23.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 ארתאח, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.10.07, בוקר
ב', 22.10.2007 ארתאח, ענבתא, יום ב' 22.10.07, בוקר
א', 21.10.2007 א-ראס, ארתאח, ענבתא, יום א' 21.10.07, בוקר
ד', 10.10.2007 א-ראס, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום ד' 10.10.07, בוקר
מחסום ארתאח (שער אפרים)
ג', 31.01.2006 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא
א', 01.01.2006 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפרית)
ב', 12.12.2005 ארתאח-ג'בארה-ענבתא... כאילו יש מחסום
א', 13.11.2005 מחסום ג'וברה: תלך תבוא
ב', 31.01.2005 ארתאח-ג'ובארה
א', 30.01.2005 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
א', 02.01.2005 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 29.12.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 31.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ג', 30.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ב', 29.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ב', 29.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
א', 28.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 24.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
א', 21.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ה', 18.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ב', 15.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 10.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ג', 09.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ב', 08.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ה', 04.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 03.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ב', 01.03.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
א', 29.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 25.02.2004 אל ג'ורה (המחסום ההומניטרי), ארתאח (שער אפרים)
ג', 24.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 18.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ג', 17.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ב', 16.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), קלקיליה
ש', 14.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ד', 11.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ג', 10.02.2004 משאיות "גב אל גב" בארתאח ובעיות בשער הילדים בג'וברה (
ג', 10.02.2004 בדיקות משטרה בג'וברה
ב', 09.02.2004 תקלת גנרטור במחסום ארתאח
ב', 09.02.2004 ארתאח ומחסום טולכרם בשיגרה
ד', 04.02.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת) - פועלים וסוחרים
ב', 02.02.2004 ג'וברה וארתאח: תנועה זורמת
ג', 27.01.2004 ארתאח וג'וברה: יום שקט
ב', 26.01.2004 ארתאח וג'וברה: שיגרת מחסום ומעבר תלמידים
ד', 21.01.2004 שער הילדים: איחור בפתיחת המחסום
ב', 19.01.2004 מחסום ארתאח: מערימים קשיים על ערבים ישראלים לעבור לשטחים לביקורי משפחה
ד', 14.01.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת)
ב', 12.01.2004 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת) -בעית איחוד משפחות
ש', 01.01.2000 רבים חזרו הביתה. מעבר מכוניות איטי ארתח, ג'בארה, ג'ית, קלקיליה