ביקור בבורין: שרפות בכרמי הזיתים של הפלסטינים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
אירית סגולי, חנה זהר (רשמה) ונורית פופר (צלמה)
12/07/2017
|
בוקר
שריפה בכרמי הזיתים של בורין
Photo: 
Nurit Poper
מבט מקרוב בשריפה בכרמי הזיתים של בורין (ראו בהמשך הדוח)
Photo: 
Nurit Poper
אחרי השריפה
Photo: 
Nurit P0per
הרחבה בהתנחלות יצהר על אדמות הכפר הפלסטיני בורין
Photo: 
Nurit Poper

בורין

תכננו  לבקר בבורין את ד' איתה יש קשר ממושך ואת שתי הנשים האמיצות המתגוררות בקצה הכפר וסובלות מהתנכלות אנשי ההתנחלות הלא חוקית סנה יעקב, שעל הרכס מעל בורין מצפון (התנחלות בת של ברכה). מהמרפסת של ד' רואים את התנחלות יצהר על ההר מדרום וממזרח את סנה יעקב.

ד' כרגיל  קיבלה אותנו בשמחה גלויה ועדכנה אותנו עם הגיענו כי המתנחלים ביצהר שבמעלה ההר בנו שני בתים חדשים קרובים יותר לבורין. כל בנייה של בית נוסף מעוררת פחד נוסף. שוב שרפו  בימים האחרונים עצי זית גם בחלקה שלה. ציינה שאלו עצים עתיקים מסוג רומי. מהמרפסת הראתה לנו את החלקה וניתן היה לראות את העשן שעולה עדיין מהשריפה בחלקה.

השיחה עם ד' ובני ביתה כתמיד מעניינת. הפעם הבעל לא היה. ד' סיפרה על נוהג בכפר: כשמשפחה רוצה לבנות, לשפץ או שצריכה להוציא סכום כסף גבוה, נערכת מגבית בקרב אנשים קרובים, לא דווקא בני משפחה. כל אחד תורם מעט וביחד נאסף הסכום הדרוש. ד' ציינה שזה כדי לא להזדקק לשירותי הבנק.

יחד עם ד' נסענו לאם ובתה המתגוררות בקצה היישוב. נשים אמיצות. הבן התגורר בבית עם משפחתו אך בשל התנכלויות תכופות ואף נסיון שריפה של הבית הוא עבר ליישוב אחר כי חשש לבריאות ילדיו. האם ובתה הרווקה עברו לבית. שלא כפעמים קודמות הבית היה שוקק. נכדים מלאו את הבית בצחוקים ומשחקים.

דיברנו על הרעיונות שהועלו במשמרת הקודמת להשתמש במצלמה קבועה על הגג כדי לצלם את המתנכלים ולסייע בבניית גדר סביב הבית. הן וראש הכפר מעונינים אך מ' נציג יש דין באזור איתו אנחנו נוהגות להתייעץ, הסביר את המלכודת שהם טומנים. הגדר תוגדר ע"י המתנחלים כגבול בורין ומהמצלמה יקח הצבא הוכחות נגד הפלסטינים. סיכמנו עם האם שמעכשיו אם יהיו בעיות עם המתנחלים היא תפנה לד' והיא אלינו עקב בעיית השפה. 

בדרכנו לבית הנשים יכולנו לראות חלקות שנשרפו בעבר על ידי המתנחלים. משם נסענו ללא ד', כי חשבנו שלא כדאי לסכן אותה, לראות את השריפה. האש שכחה אבל עדיין היתמר עשן. היה שם קצין הבטחון של יצהר עם רכבו. העדפנו שלא להתעמת איתו. צלצלנו למת"ק והובטח לנו טיפול.

 קבר יוסף שבפעתי שכם מוזכר בתנ"ך. למרות שהוא בשטח A ולמרות שבעבר היה קדוש לבני שלושת הדתות המונותאיסטיות, הגישה אליו היא אך ורק למתפללים יהודים שמגיעים מכל הגדה וישראל, במועדים שמתואמים דרך האתר האינטרנטי של קבר יוסף (המנוהל מירושלים) . דרך אתר זה מועברת האינפורמציה על העליות לקברים בעוורתא וכפל חרס. עליות המוניות שמלוות בליווי צבאי מסיבי. 

בהגיענו לקבר יוסף ראינו אנשי משטרה פלסטינים, קצינים וזוטרים יושבים בכניסה. קיווינו לקבל מהם מידע אך זה לא התאפשר. הם נראו מתוחים מנוכחותנו ואמרו לנו שאנחנו צריכות לפנות לעירייה כדי לקבל מידע. המידע היחיד שהצלחנו לחלץ מהם היתה העובדה שכבר שנה אין כניסה כלל לפלסטינים. אם כך אפשר להבין שהתפקיד שלהם הוא לשמור על האתר עבור היהודים מפני הפלסטינים. מהאווירה המתוחה שהיתה יכולנו להבין שהשוטרים הפלסטינים פועלים בתאום ומשרתים את דרישות הממשל הצבאי. במעלה ההר הוצבו אנטנות גבוהות וכנראה גם מצלמות שהשפיעו גם הן על השוטרים במקום.