דרום הר חברון, צומת זיף

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
יהודית ק' (מדווחת) ומוחמד ד'
23/12/2018
|
בוקר

תקופה של בחינות בבתי הספר וחופשת חורף לתלמידים כנראה מצהרי היום ועד אחרי תחילת השנה האזרחית.

כביש 60 תנועה ערה אך לא חריגה, הרבה משאיות בטון וחומרי בנייה.  ואכן בשמעה החגיגה נמשכת וכנראה נבנית שכונה שלמה. פנינו לכביש 317 השומם ונכנסנו לא-תוואני. הייתה שמועה שבית נהרס שם לפני כמה ימים.  הלכנו אצל אנשי Dove אך הם כבר יצאו לשטח.  ליד ביתם ישבה נציגה של עמותת  החקל (השדה) של אריק אשרמן. כנראה עושה סקר בין אנשי הכפר.  אומנם היא סרבה למעשה לדבר אתנו והגבר שהיא ראיינה, למרות שהוא דבר בשפע אתה, גם הוא היה שתקן כשניסנו לברר מה מהות הסקר. לא הצלחנו לאתר את ההריסה, שאף אחד לא ידע עליה, אך סיפרו לנו שמתנחלים ממעון עקרו עצי זיית בקצה הצפוני של הכפר.  ישבו על ספסל כמה ילדים קטנים מאוד ואומללים למראה מאום טובא וספרו שהצבא לא הגיע ללוות אותם.  זה היה יום מרפאה (ששוכנת בבניין המועצה) - יש רופא שמגיע פעם בשבוע, השבוע היה זה אורתופד, מטעם הרשות, ויש גם רוקח. המרפאה נקייה ומסודרת אך כמעט לא היה שם ציוד הכי בסיסי, וגם חולים לא היו! 

המשכנו דרך כפר זיף ועברנו בגן אמל שהילדים כבר יצאו לחופש.  בכרמל יש תהליך של בנייה ו ראינו קראוונים בצד הדרומי, ובסוסיה היו לפחות 2 דחפורים שהכשירו קרקע די נרחבת לבנייה חדשה.  האיש אמר וכנראה, לפחות במקרה זה, מקיים!